Τρισδιάστατος Ευκλείδειος Χώρος

Euclidean Space


Ευκλείδειος Χώρος

Μαθηματικά Γεωμετρία Γραμμική Άλγεβρα
Γεωμετρικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Χώρος Minkowski Χώρος Riemann Χώρος Lobachevsky
Μαθηματικός Χώρος Τοπολογικός Χώρος Διανυσματικός Χώρος Μετρικός Χώρος Χώρος Hilbert

Ελλειπτικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Υπερβολικός Χώρος

Ελλειπτικός Χώρος Ευκλείδειος Χώρος Υπερβολικός Χώρος

- Ένας Γεωμετρικός Χώρος.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το όνομα "Τρισδιάστατος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "διάσταση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανάδελτα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ηλεκτρικό Πεδίο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ηλεκτρική Ένταση είναι ένα 3-διάνυσμα

Το Ηλεκτρικό Δυναμικό είναι βαθμωτό

Ο Φυσικός Νόμος είναι:

Μαγνητικό Πεδίο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Μαγνητική Ένταση είναι 3-ψευδο-διάνυσμα.

(Επομένως ο συμβολισμός αυτός με πλήρες βέλος δεν είναι σωστός)

Το Μαγνητικό Δυναμικό είναι 3-διάνυσμα.

Ο Φυσικός Νόμος είναι:

Αναλυτικά

Ηλεκτρικό Φορτίο[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Φορτιακή Πυκνότητα είναι ένα ψευδο-βαθμωτό.

Το Φορτιακό Δυναμικό είναι ένα 3-διάνυσμα

Ο Φυσικός Νόμος είναι:

Ηλεκτρικό Ρεύμα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ρευματική Πυκνότητα είναι ένα ψευδο- 3-διάνυσμα.

Το Ρευματικό Δυναμικό είναι διάνυσμα

Σύνοψη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Φυσικός Νόμος είναι:

Σύνοψη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ή αλλιώςΤελικά Μικρή Σύνοψη


Τελικά μεγάλη σύνοψη

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.