Science Wiki
Advertisement

Τροπόσφαιρα

Troposphere


Οι στοιβάδες της Γης
.


Ikl.jpg Γη Ikl.jpg
Γεω-στοιβάδες
Γαιόσφαιρα

Υδρόσφαιρα
ΑτμόσφαιραΕίναι μία από τις δευτερεύουσες στοιβάδες της Γης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Τροπόσφαιρα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "θερμότητα".

Εισαγωγή[]

Τροπόσφαιρα ονομάζεται το πρώτο στρώμα της ατμόσφαιρας μετά την επιφάνεια της γης, Το πάχος του είναι από 20 km στον Ισημερινό έως 7-8 km στους Πόλους (το θέρος). Τον χειμώνα η τροπόσφαιρα στους πόλους είναι ακαθόριστη. Καταλήγει στην τροπόπαυση, (θεωρητική μικρού πάχους ζώνη διαχωρισμού). Πέραν από την τροπόπαυση βρίσκεται η στρατόσφαιρα.

Στην τροπόσφαιρα περιέχονται τα 3/4 της όλης ύλης του ατμοσφαιρικού αέρα και σχεδόν όλων των υδρατμών και ατμοσφαιρικών αιωρημάτων (aerosols). Τα περισσότερα των μετεωρολογικών φαινομένων, όπως νέφη, ομίχλη, βροχή, χιόνα, χάλαζα, κεραυνοί κλπ. εκδηλώνονται σε αυτό το στρώμα.

  • Βασικό χαρακτηριστικό της τροπόσφαιρας είναι η καθ' ύψος ελάττωση της θερμοκρασίας. Η τιμή της ελάττωσης αυτής είναι κατά μέσο όρο 6,5 °C/1.000 m ύψος και ονομάζεται Κατακόρυφη Θερμοβαθμίδα.

Μέχρι την δεκαετία του 1950, πολλοί νόμιζαν πως η καθ' ύψος ελάττωση της θερμοκρασίας συνέβαινε σε όλα τα στρώματα της ατμόσφαιρας. Τα σύγχρονα όμως μέσα έρευνας, καθώς και τεχνητοί δορυφόροι, πύραυλοι κλπ. απέδειξαν ότι αυτό συμβαίνει μόνο στην τροπόσφαιρα και την μεσόσφαιρα.

Στο ερώτημα της ελάττωσης θερμοκρασίας ενώ αυξάνεται η προσέγγιση προς τον Ήλιο που είναι η πηγή της θερμότητας, η απάντηση είναι ότι η ατμόσφαιρα θερμαίνεται από την επιφάνεια της Γης και όχι απ' ευθείας από τον Ήλιο. Πρώτα θερμαίνονται τα μόρια του αέρα που γειτνιάζουν στο έδαφος και εξ αυτών τα αμέσως υπερκείμενα επαναλαμβανόμενα ομοίως. Μέσω αυτής της διεργασίας της διάδοσης της θερμότητας, η τροπόσφαιρα καθίσταται τυρβώδης. Συνεπώς με την απομάκρυνση από το έδαφος η θερμοκρασία του αέρα ελαττώνεται. Άλλος τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται θερμότητα στην τροπόσφαιρα είναι η απορρόφηση και επανεκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας από υδρατμούς. Σε αυτήν, τα τριατομικά μόρια που απορροφούν και εκπέμπουν επίσης στο υπέρυθρο δεν συντελούν τόσο ώστε να διατηρήσουν τη θερμότητα στο σύνολό της, οπότε αυτή χάνεται στο διάστημα.

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Υποσημειώσεις[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement