Υγεία

Health


Γυμναστική.

- Μία Βιολογική Κατάσταση

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Υγεία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".

Περιγραφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.

Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται μόνο από την ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η εργασία κ.α.

Με την υγεία ασχολείται η Υγιεινή, κλάδος της Ιατρικής, που από το ένα μέρος μελετά τις αιτίες των διάφορων ασθενειών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους και από το άλλο μέτρα για την ενίσχυση του οργανισμού, ώστε να μπορεί να αμύνεται στις διάφορες ασθένειες.

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει την υγεία. Η Υγεία ήταν μια από τις κόρες του Ασκληπιού. Η λατρεία της συνδέθηκε με τη λατρεία του Ασκληπιού. Ξεκίνησε, όπως πιστεύεται, από την Τιτάνη, περιοχή της Σικυώνας, και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στην Αθήνα κυρίως τον 5ο π.Χ. αιώνα, καθώς και στην Κόρινθο, Επίδαυρο, Τεγέα, Μεγαλόπολη, Μαντίνεια κ.α. από τις νήσους στην Κω και στην Πάρο. Επίσης στην Πέργαμο και στη Μεγάλη Ελλάδα.

Το κυριότερο σύμβολο της Υγείας είναι ο όφις. Εικονίζεται στα περισσότερα ανάγλυφα όρθια με τη μορφή νεαρής κόρης, με το να κλίνει πότε δεξιά και πότε αριστερά. Σε μερικά αγάλματα εικονίζεται με όφιδα τυλιγμένο γύρω από το σώμα της.

Στην πολιτιστική κληρονομιά των λαών από τους πολύ παλαιούς χρόνους υπάρχουν κανονισμοί και μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας, κι αν εξαιρέσουμε τη φροντίδα για την προσωπική καθαριότητα που κατέβαλλαν σχεδόν όλοι οι αρχαίοι λαοί, αναφέρουμε και μερικά άλλα παραδείγματα που αποδεικνύουν τη διάδοση κανόνων υγιεινής στην αρχαιότητα:

  • το πλύσιμο των χεριών πριν και μετά το φαγητό (οι αρχαίοι έτρωγαν με τα χέρια, πράγμα που αναφέρει ο Όμηρος),
  • η ταφή των νεκρών μακριά από τους κατοικημένους τόπους και
  • η αποτέφρωση των πτωμάτων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι απαγορευόταν στους Αιγυπτίους να τρώνε κουκιά (ο κυαμισμός ήταν τότε αρκετά διαδομένη ασθένειες). Κατασκεύαζαν λουτρά, υδραγωγεία, υπονόμους και αποξήραιναν τα έλη, μια από τις σημαντικότερες εστίες μόλυνσης. Έχουμε έπειτα μια συνεχή πρόοδο στην ιατρική περίθαλψη για την προφύλαξη της υγείας με μερικές όμως οπισθοδρομήσεις και στάσεις, ιδιαίτερα κατά το 16ο και 17ο αιώνα εξαιτίας του συνωστισμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τότε ακριβώς έχουμε και πολυάριθμες βαρείες επιδημίες, όπως πανώλης, ευλογιά, τύφος, κίτρινος πυρετός. Μόλις τον 19ο αιώνα εφαρμόστηκε ο εμβολιασμός ως μέσο ομαδικής προφύλαξης από τις επιδημίες.

Οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίζονται και με την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης της κατοικίας, καταστροφής των απορριμμάτων, που είναι μια από τις σημαντικότερες εστίες μόλυνσης, και τη δημιουργία νεκροταφείων και της υγιεινής των τροφίμων.

Με την ψυχική υγεία, τέλος, ασχολείται η ψυχική υγιεινή. Η ψυχική υγεία εξαρτάται από τις εμπειρίες που αποκτά το άτομο στη συναναστροφή του με τους γονείς του, τους αδελφούς και τους συγγενείς και γενικά με τους όμοιούς του.

Οπωσδήποτε την ψυχική υγεία επηρεάζουν κι άλλοι παράγοντες, όπως η κληρονομικότητα, οι λειτουργικές διαταραχές, η ιδιοσυγκρασία, η ατομική όμως εμπειρία παίζει το σημαντικότερο ρόλο.

Σύνοψη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βέβαια ο ορισμός της υγείας αλλά και της ασθένειας ως κοινωνική κατάσταση διαφέρει προφανώς ανάλογα με τις πολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και πεποιθήσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία αλλά και τις θρησκευτικές αντιλήψεις (για τη ζωή, το θάνατο, την αμαρτία, την τιμωρία, το μίασμα), καθώς και τις αντιλήψεις για το σώμα (για τα όρια του, την καθαριότητα, την εικόνα του, το φύλο του) που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία.

Είναι γνωστό ακόμα ότι ο τεράστιος αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας ενός πληθυσμού βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με την κοινωνική αναπαράσταση που έχει ο πληθυσμός για την υγεία του.

Παράγοντες γενετικοί, περιβαλλοντικοί (τρόπος διαβίωσης, κατοικία, εργασία, συνθήκες εργασίας ρύπανση περιβάλλοντος) παράγοντες συνθηκών ζωής (διατροφή, κάπνισμα, άσκηση, χρήση εθιστικών ουσιών, συμπεριφορά), παράγοντες σχετιζόμενοι με το σύστημα και τις υπηρεσίες υγείας και παράγοντες εκπαίδευσης υγείας επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων αλλά και την κοινωνική αναπαράσταση του διπόλου υγείας-ασθένειας.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • WHO (1946) International Health Conference, New York

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.