Science Wiki
Advertisement

Φαρμακείον

PharmacyΦαρμακείο, Φαρμακείο "Γ. και Χ. Ξανθόπουλου Θεσσαλονίκη

Είναι ένα κατάστημα πώλησης φαρμάκων.


Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Φαρμακείο " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φάρμακο".


Διακίνηση Φαρμάκων[]

Τα τελευταία έτη παρατηρείται αυξανόμενη χρήση του internet στην παράνομη διακίνηση και διάθεση προϊόντων όπως τα φάρμακα, τα συμπληρώματα διατροφής και άλλα.

Ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των νομίμων διαδικασιών στην διακίνηση και διάθεση αυτών των προϊόντων και τους κινδύνους που διατρέχουν οι καταναλωτές από την παράνομη διακίνηση μέσω internet.

Νόμιμη Διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων[]

Σύμφωνα με τις διατάξεις διακίνησης φαρμάκων:

Οι παραγωγοί, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς, υποχρεούνται να πωλούν τα προϊόντα τους σε χονδρικές τιμές και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία, τις νομίμως λειτουργούσες φαρμακαποθήκες, το Δημόσιο καθώς επίσης τα πάσης φύσεως νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιωτικές κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο.

Η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνο από τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία και από τους έχοντες ειδική προς τούτο άδεια του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Η πώληση φαρμάκων από τις φαρμακαποθήκες επιτρέπεται μόνο σε φαρμακεία, άλλες φαρμακαποθήκες, στους ιατρούς των χωριών που έχουν άδεια πώλησης φαρμάκων και στα νομίμως λειτουργούντα νοσοκομεία.

Παράνομη Διακίνηση (μέσω internet, ταχυδρομείου κ.λ.π.)[]

Η διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω οποιασδήποτε πηγής που δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία όπως π.χ. το internet, πέραν του ότι απαγορεύεται από νόμο, εγκυμονεί κινδύνους που έχουν σχέση αφενός με την υγεία του ασθενούς που λαμβάνει το προϊόν χωρίς ιατρική συνταγή και συμβουλή, αφετέρου με την ποιότητα των προϊόντων η οποία δεν διασφαλίζεται από τις συνθήκες της παράνομης διακίνησης και χωρίς την εποπτεία του ΕΟΦ.

Επισημαίνεται ότι η παράνομη διακίνηση μέσω internet συνδέεται και με προϊόντα τα οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ όπως ορισμένα αναβολικά, προϊόντα εφεδρίνης, καρνιτίνης ή βιταμινούχων σε πολύ υψηλές περιεκτικότητες κ.λ.π. η ανεξέλεγκτη χρήση των οποίων μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες της υγείας όπως βλάβες ζωτικών οργάνων, ψυχικές διαταραχές, προβλήματα μεταβολισμού κ.λ.π. είτε είναι πλαστά με εμφανείς και άμεσους κινδύνους στην υγεία του καταναλωτή - ασθενούς.

Ενημερώνονται λοιπόν οι καταναλωτές ότι διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους χρησιμοποιώντας προϊόντα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ ή προμηθεύονται φάρμακα από πηγές άλλες πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement