Φερμιόνιον

Fermion


Φερμιόνια (fermions) βοσόνια (bosons)

Φερμιόνια (fermions) βοσόνια (bosons)

Σωματιδιακή Φυσική
Φερμιόνια (fermions) βοσόνια (bosons) Βαρυόνια (baryons) Λεπτόνια (leptons) Μεσόνια (mesons)

Μοριακή Φυσική Ατομική Φυσική Πυρηνική Φυσική Σωματιδιακή Φυσική Κβαντική Φυσική
Σώμα Σωμάτιο Σωματίδιο
Μόριο Άτομο Ατομικός Πυρήνας
Σωματίδια Θεμελιώδη Σωματίδια Στοιχειώδη Σωματίδια
Βοσόνιο (boson) Φερμιόνιο (fermion)
Μικρόκοσμος

Φερμιόνιο

Φερμιόνιο

- Κατηγορία στοιχειωδών σωματιδίων.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Φερμιόνιο" είναι εξελληνισμός της Αγγλικού ονόματος του φυσικού "Fermi".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα φερμιόνια είναι στοιχειώδη σωματίδια, με την χαρακτηριστική ιδιότητα να σχηματίζουν πλήρως αντισυμμετρικές σύνθετες κβαντικές καταστάσεις.

Άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το ημιακέραιο spin (1/2, 3/2 ...).

Υπακούουν στην Απαγορευτική Αρχή του Pauli και στην στατιστική κατανομή Fermi-Dirac.

Ένα τυπικό παράδειγμα φερμιονίων είναι τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα του ατόμου, που καταλαμβάνουν τις διαθέσιμες θέσεις στις στοιβάδες.

Η Απαγορευτική Αρχή ευθύνεται για τη σταθερότητα των ατομικών ηλεκτρονικών στοιβάδων απαραίτητη για την ύπαρξη της Χημείας αλλά και γενικότερα για την σταθερότητα της ύλης.

Όλα τα στοιχειώδη σωμάτια είναι φερμιόνια ή βοσόνια.

Σωμάτια που αποτελούνται από φερμιόνια μπορούν να είναι φερμιόνια (όπως τα βαρυόνια) ή βοσόνια (όπως τα μεσόνια).

Τα στοιχειώδη σωματίδια που αποτελούν την Ύλη είναι φερμιόνια. Σε αυτά ανήκουν τα quarks (που σχηματίζουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια) και τα λεπτόνια (όπως τα ηλεκτρόνια).

Παραδείγματα φερμιονίων είναι τα:

Το spin των φερμιονίων αντί για ημιακέραιο συχνά λέγεται "ημιπεριττό" για να τονιστεί ότι δεν μπορεί να είναι ακέραιο, (το μισό ενός ακεραίου μπορεί και να είναι επίσης ακέραιος, πχ 4/2 = 2).

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.