Science Wiki
Advertisement

Φράγκοι

Franks


Φραγκική Αυτοκρατορία Φράγκοι
Νευστρία Αυστρασία Βουργουνδία Σουηβία Θουριγγία Σαξονία Φρεισία Βαυαρία Καρινθία Λομβαρδία Προβηγκία Σεπτιμανία Ακουιτανία Γασκωνία Φραγκική Γερμανία

Κεντρική Ευρώπη 5ος Αιώνας μ.Χ.
Βησιγότθοι Βουργουνδοί Φράγκοι Έρουλοι Σάξονες Άγγλοι Θουρίγγιοι Φρίσιοι Βρετόνοι

- Ιστορικός λαός της Μεσαιωνικής Ευρώπης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Φράγκοι" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

Εισαγωγή[]

Η λέξη χρησιμοποιήθηκε με τις εξής έννοιες:

  1. Φράγκοι (φυλή). Η γερμανική φυλή των Φράγκων που εγκαταστάθηκε στις περιοχές της σημερινής βόρειας Γαλλίας τον 5ο μ.Χ. αιώνα.
  2. Φράγκοι (ονομασία). Ένα από τα ονόματα με τα οποία αποκαλούσαν τον Μεσαίωνα τους κατοίκους της δυτικής Ευρώπης οι Βυζαντινοί και οι μουσουλμάνοι, ιδιαίτερα μετά την επέκταση του Φραγκικού κράτος υπό τον Καρλομάγνο.

Καταγωγή[]

Οι Φράγκοι είναι δυτικό Γερμανικό φύλο, προερχόμενο από την περιοχή της Βαλτικής, το οποίο μεταξύ 2ου και 6ου αιώνα μ.Χ. προωθήθηκε προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη.

Ιστορία[]

Οι Φράγκοι, προερχόμενοι από τη Βαλτική Θάλασσα, εισέβαλαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και κατά τον 5ο και 6ο μ.Χ. αιώνα κατέκτησαν τη Ρωμαϊκή Γαλατία.

Εμφανίστηκαν την εποχή του Γαλλιηνού, ο οποίος τους απώθησε στην δεξιά όχθη του Ρήνου (254 μ.Χ.). Αποτελούσαν ένα νεοσύστατο στρατιωτικό συνασπισμό, που προέκυψε από την συνένωση των υπολειμμάτων αρχαιοτέρων γερμανικών φυλών.

Σύντομα διακρίθηκαν σε δύο μεγάλα σύνολα,

  • τους Σάλιους Φράγκους και
  • τους Ριπουάριους Φράγκους.

Από την εποχή του αυτοκράτορα Πόστομου (258-262 μ.Χ.) ορισμένοι Φράγκοι κατατάσσονταν ατομικά ως βοηθητικοί στον Ρωμαϊκό στρατό. Οι Ριπουάριοι εγκαταστάθηκαν κυρίως στη σημερινή Φλάνδρα. Υιοθέτησαν τον πολιτισμό της χριστιανικής Δύσης μόλις τον 8ο αιώνα.

Οι Φράγκοι δημιούργησαν το πιο ισχυρό χριστιανικό κράτος. Οι Σάλιοι Φράγκοι (ένα από τα δύο φύλα) είδαν επετυχαν την αναγνώριση από Ιουλιανό της εγκατάστασής τους στην Τοξανδρία το 358 μ.Χ..

Κατά τον 4ο αιώνα μερικοί από αυτούς αναρριχήθηκαν σε ανώτατα αξιώματα.

Ο βασιλέας τους, Γκενοπότ, αναγνωρίζει τη Ρωμαϊκή κυριαρχία. Την εποχή που αρχίζει η εξασθένηση του Ρωμαϊκού κράτους, οι Φράγκοι κατορθώνουν να προχωρήσουν δυτικότερα και να εγκατασταθούν στις περιοχές της Νορμανδίας και της Καμπανίας.

Την εποχή των μεγάλων επιδρομών, απωθημένοι από τον στρατηγό Αέτιο, αναγκάστηκαν να περιμένουν το θάνατό του για να εγκατασταθούν στην κοιλάδα του Μόζελα.

Ο Μεροβίγγειος Χιλδέριχος βασιλέας των Σαλίων, εξακολούθησε να παραμένει υποτελής του Ρωμαίου στρατηγού Αιγίδιου, ο οποίος κατείχε την λεκάνη των Παρισίων.

Ο βασιλέας των Φράγκων Κλόβις, γιος του Χιλδερίκου, νίκησε και φόνευσε το Ρωμαίο ηγεμόνα Συάγριο, γιο και διάδοχο του Αιγίδιου, αποκτώντας έτσι πλήρη ανεξαρτησία.

Νομοθεσία[]

Γνωρίζουμε το Φραγκικό Δίκαιο από τον Σάλιο Νόμο που συντάχθηκε γύρω στο 500 μ.Χ. και τον Ριπουάριο Νόμο που συντάχθηκε γύρω στο 540 μ.Χ.. Σε αυτούς τους νόμους βρίσκουμε κανόνες ποινικής δικονομίας και προπαντός τα περιβόητα "βέργκελτ", τις προβλεπόμενες από το νόμο αποζημιώσεις που όφειλε να καταβάλει ο θύτης στην οικογένεια του θύματός του.

Κοινωνικά Χαρακτηριστικά[]

Οι Φράγκοι ήταν υψηλόσωμοι, είχαν ανοικτό χρώμα δέρματος και ξανθή κόμη. Φορούσαν βράκες από λινό ύφασμα ή δέρμα ζώου και άφηναν συχνά ακάλυπτο το πάνω μέρος του σώματός τους.

Ήταν «βάρβαροι», διέθεταν πολύ πρωτόγονα μέσα για την καλλιέργεια της γης, θεωρούσαν πολύ φυσιολογικό το να προβαίνουν σε λεηλασίες για να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Όντας υποχρεωμένοι να κατασκευάζουν και να επισκευάζουν τα όπλα τους, οι Φράγκοι είχαν εξελιχθεί σε πολύ επιδέξιους τεχνίτες. Το ταλέντο τους στην κατεργασία μετάλλων διακρίνεται ιδιαίτερα από τα έργα χρυσοχοΐας, τα οποία ήταν φιλοτεχνημένα στα πρότυπα της τέχνης των στεπών.

Οι Φράγκοι των Σταυροφοριών[]

Κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών, οι λαοί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) και οι Άραβες αποκαλούσαν Φράγκους όλους τους Σταυροφόρους, ανεξαρτήτως καταγωγής.

Φραγκοκρατία στην Ελλάδα[]

Μετά την Τέταρτη Σταυροφορία και την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, οι Σταυροφόροι ίδρυσαν στην Ελλάδα κρατίδια, σε μια περίοδο από τον 12ο μέχρι τον 14ο αιώνα που αποκλήθηκε Φραγκοκρατία.

Σύγχρονη Εποχή[]

Οι Φράγκοι έδωσαν το όνομά τους στο κράτος της Γαλλίας (France, Frankreich), αν και η γλώσσα τους τελικα δεν επικράτησε.

Επίσης έχουν δώσει το όνομά τους στην περιοχή της Φραγκονίας (Franken) στη Βαυαρία.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement