Science Wiki
Advertisement

Φυσικοχημεία

Chemistry


- Διεπιστημονικός Κλάδος της Χημείας και της Φυσικής.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Φυσικοχημεία" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις "Φυσική" και "Χημεία".

Εισαγωγή[]

Το κύριο αντικείμενό της είναι να μετρά διάφορα μεγέθη κατά τον σχηματισμό ή μετασχηματισμό των χημικών ουσιών.

Ειδικότερα η Φυσικοχημεία εισχωρεί σε βαθύτερη έρευνα της δομής των ατόμων, των μορίων και του χαρακτήρα των χημικών αντιδράσεων από άποψης ενέργειας (κινητικής, θερμικής, ηλεκτρικής, φωτοχημικής κ.λπ).

Για τούς σκοπούς αυτούς χρησιμοποιεί ανάλογες μεθόδους έρευνας καθώς και τεχνικές μετρήσεων. Η συγγένεια της επιστήμης αυτής προς την Φυσική και την Χημεία καθίσταται καταφανής από τις θεωρητικές βάσεις των οποίων και στηρίζεται.
Έτσι η κλασσική Ατομική Θεωρία αποτελεί την βάση της Φυσικοχημείας. Στη θεωρία αυτή οφείλεται η ασυνέχεια της ύλης, που προέκυψε αρχικά από τα χημικά δεδομένα, τα οποία και οδήγησαν στη βαθύτερη έρευνα της σύστασης των μορίων και του σθένους των συνιστώντων αυτά ατόμων.

Στην "Ατομική θεωρία" βασίζεται η καλούμενη "κινητική θεωρία" της ύλης. Με αυτή επιτυγχάνεται η είσοδος στο "μικρόκοσμο" των ατόμων με ταυτόχρονη παρακολούθηση της δομής των. Η επέκταση αυτή της ατομικής θεωρίας που πραγματοποιήθηκε στις τελευταίες δεκαετίες μετέτρεψε τις υποθέσεις αυτές σε βεβαιότητα. Αφ' ετέρου η "κινητική θεωρία" ξεκινώντας από τις ιδιότητες των ατόμων και των μορίων επιδιώκει να αναπτύξει "μικροσκοπικά", από στατιστικής άποψης, τους νόμους που έχουν βρεθεί "μακροσκοπικά" με την βοήθεια της παρατήρησης επί της φαινομενικά συνεχούς ύλης.

Ο τελευταίος αυτός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων, καλούμενος μακροσκοπικός σε αντίθεση με τον προηγούμενο, καλούμενο μικροσκοπικό είναι χαρακτηριστικό της θερμοδυναμικής η οποία παρόλο ότι χρησιμοποιεί εντελώς αντίθετο τρόπο έρευνας επεξέτεινε και σταθεροποίησε τις έρευνες της κινητικής.

Χάριν όμως της θερμοδυναμικής επετεύχθηκε η κατάταξη σε ενιαίο σύστημα των μετατροπών ενέργειας και της καλούμενης συγγένειας των χημικών φαινομένων, που αποτελεί μέτρο της τάσεως των χημικών αντιδράσεων, των νόμων της χημικής ισορροπίας και της μεταβολής αυτής μετά της θερμοκρασίας, καθώς και ο υπολογισμός της ταχύτητας των χημικών αντιδράσεων.

Αλλά ακόμη και ο ηλεκτρισμός θεωρείται αποτελούμενος από τεμαχίδια, τα ηλεκτρόνια που μπορούν να συγκριθούν προς το άτομο. Έτσι και η "ηλεκτρονική θεωρία" λόγω της επέμβασης στη δομή του ατόμου και στο μηχανισμό των ηλεκτροχημικών και πυρηνικών αντιδράσεων, μπορεί να θεωρηθεί τμήμα της Φυσικοχημείας.

Τέλος η "θεωρία των κβάντα" απέδειξε την ύπαρξη ενός διακεκριμένου μεγέθους h σταθερά Planck που εμφανίζεται σε όλα τα φυσικά φαινόμενα και παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία στα φαινόμενα του ατόμου κατά τις ανταλλαγές ακτινοβόλου ενέργειας. Αν και η θεωρία αυτή βρέθηκε αρχικά σε πλήρη ανίθεση με την κλασσική αντίληψη των υποατομικών κινήσεων και της παλμικής μετάδοσης της ακτινοβόλου ενέργειας, η πρόοδος των ερευνών μετέτρεψε τελικά την αντίθεση αυτή σε μια πραγματικά καταπληκτική σύνθεση της "Κυματομηχανικής" και της "Κβαντικής Μηχανικής".

Οι νέες αυτές αντιλήψεις βρήκαν γόνιμο έδαφος ανάπτυξης στα πεδία της Χημείας έτσι ώστε η θεωρία των κβάντα να καταστεί θεμελιώδης σημασία στη μελέτη των προβλημάτων που εξετάζει η Φυσικοχημεία.

Η Εφηρμοσμένη Φυσικοχημεία καταμετρά διάφορα φυσικά μεγέθη όπως είναι η θερμότητα, ή το Ηλεκτρικό Φορτίο που μπορεί να ελευθερώσει μια ουσία κάτω από ορισμένες συνθήκες. Το έργο αυτό είναι αρκετά σημαντικό στη βιομηχανία όπως στη κατασκευή μηχανών, μπαταριών κλπ.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement