Science Wiki
Advertisement

Φυτόν

plant


Φυτά

Φυτά

Βιολογικός Ιστός Φυτό

Αγενής Πολλαπλασιασμός (Φυτική Διάδοση)

- Ένα Βασίλειο της επικράτειας των Ευκαρυωτών

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Φυτό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φύση".

Εισαγωγή[]

Με τον όρο φυτό χαρακτηρίζεται ένας από τύπους με τους οποίους εμφανίζεται η ζωή στη Γη και ο όρος φυτό είναι γενική ονομασία που δίνεται στα ποώδη, θαμνώδη και δενδρώδη ζώντα είδη.

Μορφολογία[]

Το φυτό αποτελείται από τρία βασικά συστατικά στοιχεία:

Αν γίνει τομή με ένα ξυράφι στη ρίζα, στο στέλεχος ή στα φύλλα του φυτού και παρατηρηθούν με μικροσκόπιο, φαίνεται ότι η τομή αυτή και συνεπώς κάθε μέρος του φυτού αποτελείται από μικρές κυψελίδες που ονομάζονται κύτταρα.

Το φυτικό κύτταρο αποτελεί ένα είδος ελαστικού καψυλλίου, που έχει σχήμα κυβικό, κυλινδρικό ή ατρακτοειδές. Το περίβλημα του κυττάρου αποτελείται από κυτταρίνη. Η κυτταρίνη είναι πολύ λεπτή και με το μικροσκόπιο μέσα από αυτή είναι ορατό το ημίρρευστο άχρωμο περιεχόμενο του κυττάρου. Αυτό αποτελεί το σπουδαιότερο μέρος του κυττάρου, ονομάζεται πρωτόπλασμα και είναι η πιο απλή ζωντανή ουσία. Στο πρωτόπλασμα γίνεται η αναπνοή του φυτού και η μεταβολή των θρεπτικών ουσιών. Τα κύτταρα σε μερικά φυτά είναι τόσο μεγάλα (π.χ. πορτοκάλια, καρπούζια), που διακρίνονται και χωρίς μικροσκόπιο.

Ανάπτυξη[]

Το φυτό αρχίζει να αναπτύσσεται από ένα μικρό σπόρο και μπορεί να γίνει ένα μεγάλο δένδρο. Η ανάπτυξη και οι διαστάσεις που θα πάρει το φυτό εξαρτώνται κατά πρώτο λόγο από την αύξηση του αριθμού των κυττάρων. Το φυτό τρέφεται και οι σχηματιζόμενες στην περίπτωση αυτή οργανικές ουσίες μετατρέπονται σε ουσίες του ίδιου του πρωτοπλάσματος. Το κύτταρο αρχίζει να διαιρείται και από το ένα δημιουργούνται δύο.

Η σημασία της ρίζας για το φυτό είναι μεγάλη. Αυτή στερεώνει το φυτό στο έδαφος, προσλαμβάνει από το έδαφος ύδωρ και θρεπτικές ουσίες και εφοδιάζει με αυτές όλα τα άλλα όργανα του φυτού. Το ριζικό σύστημα στα περισσότερα φυτά εισχωρεί σε μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος. Όταν τραβήξουμε το φυτά από το έδαφος, ολόκληρο σχεδόν το ριζικό σύστημα παραμένει στο έδαφος. Τα ριζικά τριχίδια έχουν για τη ζωή του φυτού τεράστια σημασία. Αυτά προσλαμβάνουν από το έδαφος το ύδωρ και τις θρεπτικές ουσίες. Είναι πολύ τρυφερά, ευπαθή και βραχύβια.

Ταξινομία[]

Σχετικά με την ικανότητα της διατροφής τους, τα φυτά διακρίνονται σε:

 • αυτότροφα και
 • ετερότροφα.
Αυτότροφα είναι τα φυτά εκείνα που χάρη στην παρουσία της χλωροφύλλης που απορροφά την ακτινοβολούμενη ενέργεια του ηλιακού φωτός είναι ικανά να αυξήσουν το σώμα τους, μετατρέποντας τις ανόργανες ουσίες του εδάφους και του αέρα σε οργανικές συνθέσεις.
Τα ετερότροφα φυτά είναι εκείνα που είναι ανίκανα για μια αυτόνομη ζωή και ζουν σε βάρος άλλων οργανισμών (παράσιτα) ή αναπτύσσονται σε οργανικές ουσίες που βρίσκονται σε κατάσταση αποσύνθεσης (σαπρόφυτα).

Τα φυτά ανάλογα με τη μορφή τους διακρίνονται σε:

 • ξυλώδη (π.χ. δέντρα), στα οποία ο βλαστός και τα κλαδιά είναι ξυλοποιημένα,
 • θαμνώδη, που δεν έχουν πραγματικό κορμό, αλλά ξυλοποιημένα κλαδιά που φυτρώνουν από το έδαφος,
 • φρυγανώδη,
 • αναρριχώμενα,
 • ποώδη κλπ.

Επίσης τα φυτά διακρίνονται σε:

 • καλλιεργούμενα,
 • άγρια,
 • φυτά των τοίχων,
 • φυτά φαρμακευτικά, που χρησιμεύουν στην Ιατρική ως φάρμακα,
 • δηλητηριώδη κ.ά.

Επίσης σε ξηρόφυτα που ζουν σε ξηρά περιβάλλοντα, σε υδρόφυτα που προτιμούν ποσότητα νερού, σε θερμόφιλα, σε ψυχρόφιλα κλπ.

Συνομοταξίες[]

Πράσινα Φύκη

 • Χλωρόφυτα (Chlorophyta)
 • Χαρόφυτα (Charophyta)

Εμβρυόφυτα (Embryophyta) ή Μετάφυτα (Metaphyta)

 • Φυτά χωρίς αγγεία
  • Marchantiophyta
  • Anthocerotophyta
  • Βρυόφυτα (Bryophyta)
  • Horneophytopsida
 • Τραχειόφυτα (Tracheophyta)
  • Προγυμνοσπερμόφυτα (Progymnospermophyta]]
  • Rhyniophyta
  • Τριμεροφυτόφυτα (Trimerophytophyta)
  • Zosterophyllophyta
  • Λυκοποδόφυτα (Lycopodiophyta)
  • Πτεριδόφυτα (Pteridophyta)
  • Σπερματόφυτα (Spermatophyta)
   • Πτεριδοσπερματόφυτα (Pteridospermatophyta)
   • Πινόφυτα (Pinophyta)*
   • Κυκαδόφυτα (Cycadophyta)*
   • Γιγγόφυτα (Ginkgophyta)*
   • Γνητόφυτα (Gnetophyta)*
   • Αγγειόσπερμα (Angiospermae)

*Σχηματίζουν την πολυφυλετική ομάδα των Γυμνόσπερμων (Gymnospermae)

Οικογένειες Φυτών[]

Απαντώνται οι εξής Οικογένειες φυτών.

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement