FANDOM


Φωνή

Human voice, vox, speech


Larynx-goog

Λάρυγγας. Φωνητικό Σύστημα

Audition-01-goog

Ακρόαση

Classification-03-goog

Ταξινόμηση Φωνή

- Ένας ήχος που παράγεται από το λάρυγγα και το στόμα των θηλαστικών ζώων και ειδικότερα των ανθρώπων.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Φωνή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φωνήεν".

ΕισαγωγήEdit

Σε μερικούς οργανισμούς υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ή ένας τρόπος διαμέσου του οποίου δημιουργείται ο ήχος με τον οποίο αυτός συνεννοείται με το περιβάλλον του. Στον άνθρωπο η φωνή παράγεται με τη λειτουργία του φωνητικού συστήματος. Στα φωνητικά όργανα σχηματίζονται οι φθόγγοι.

Το σύστημα αυτό αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Οι "φωνητικές χορδές". Είναι δύο πτυχές του βλεννογόνου που είναι λεπτές και πολύ ευκίνητες.
  • Οι "Φωνητικές ψευδοχορδές". Αυτές βρίσκονται λίγο πιο πάνω από τις γνήσιες κανονικές χορδές και είναι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, σκληρές και δυσκίνητες. Ανάμεσα στα δύο αυτά ζεύγη χορδών υπάρχει το "φωνητικό άδυτο".

Ο αέρας που εκπνέεται από τους πνεύμονες θέτει σε Παλμική Κίνηση τις φωνητικές χορδές. Μέσα στο φωνητικό άδυτο σχηματίζεται η φωνή, που μεταφέρεται, διαμέσου του "οργανικού ηχείου", προς τα έξω.

Το "οργανικό ηχείο" αποτελούν οι κοιλότητες:

Τέλος, διαμορφώνεται η τελική φωνή και παίρνει συγκεκριμένη ελεγχόμενη μορφή με την βοήθεια των κάτωθι οργάνων:

Ο όλος όμως έλεγχος της φωνής και του φωνητικού συστήματος εξαρτάται από το Νευρικό Σύστημα. Έτσι, λοιπόν, όχι σπάνια, εμφανίζονται τα φαινόμενα άναρθρης φωνής ή και έλλειψής της μετά από δυνατό νευρικό σοκ.

ΤαξινόμησηEdit

Διακρίνονται οι ανθρώπινες μορφές ανάλογα με

  • το ύψος τους (ψιλές ή βαρείες) που εξαρτάται από το πλάτος του λάρυγγα (στους άνδρες μεγαλύτερο από τις γυναίκες και τα παιδιά),
  • την Ακουστότητα (ή ηχητική ένταση]] (ισχυρές ή ασθενείς), ανάλογα με τη δύναμη των πνευμόνων και το μήκος των παλμικών κινήσεων των χορδών και, τέλος,
  • την Ηχητική Χροιά, την κυματομορφή που έχει κάθε φωνή και διαφέρει από άλλες και που οφείλεται στην κατασκευή των φωνητικών κοιλοτήτων του οργανικού ηχείου.

ΜουσικήEdit

Οι καλλιτέχνες μουσικοί που μπορούν να παράγουν λεπτή φωνή λέγονται:

  • "τενόροι" (οι άνδρες) και
  • "πρίμες" (οι γυναίκες)

Οι καλλιτέχνες μουσικοί που μπορούν να παράγουν βαρεία ( = χονδρή) φωνή λέγονται

  • "μπάσοι" (οι άνδρες)
  • "μέτζο σοπράνο" (οι γυναίκες).

Οι παίδες και οι γυναίκες έχουν λεπτότερη και ασθενέστερη φωνή από τους άντρες. Στα αγόρια η φωνή διαμορφώνεται, μετατρέπεται σε ανδρική, με τις αλλαγές που επέρχονται και έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη της σεξουαλικότητας και την εξέλιξη των γεννητικών οργάνων.

Ήχοι ΖώωνEdit

Στα ζώα οι φωνές παράγονται όπως και στον άνθρωπο, στο λάρυγγα.

Μερικά έντομα παράγουν ήχους με εξωτερικό τρόπο, από την τριβή π.χ. των μηρών τους, των πτερύγων τους, της κοιλίας τους κλπ. Τέτοια είναι το τζιτζίκι, ο γρύλος, οι ακρίδες.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.