FANDOM


Φωτοσύνθεσις

Photosynthesis


Photosynthesis-goog

Στάδια της Φωτοσύνθεσης

Chloroplast-01-goog

Χλωροπλάστης

Chloroplast-03-goog

Χλωροπλάστης

Chloroplast-04-goog

Φύλλο
Χλωροπλάστης

Chloroplast-05-goog

Χλωροπλάστης

- Είναι μία Οργανική Λειτουργία.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Φωτοσύνθεση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "σύνθεση".

ΕισαγωγήEdit

Είναι η μετατροπή ανόργανων ουσιών σε οργανικές με την βοήθεια της ενέργειας του φωτός.

Επίσης, έτσι αποκαλείται και μία τυπογραφική μέθοδος.

Ορισμός φωτοσύνθεσηςEdit

Φωτοσύνθεση είναι η αναβολική λειτουργία κατά την οποία απλές ανόργανες ουσίες μπορούν να συνθέσουν πολύπλοκες, με τη βοήθεια διαφόρων παραγόντων και την ταυτόχρονη ελευθέρωση οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.

ΧλωροφύλληEdit

Χλωροφύλλη είναι η πράσινη χρωστική των φύλλων των φυτών που ανευρίσκεται σε όλα τα πράσινα μέρη των φυτών. Το μίγμα της χλωροφύλλης και των κίτρινων χρωστικών, των καροτένιων και των ξανθοφύλλων αποτελεί τη χρωστική των χλωροπλαστών.

Διαδικασία της ΦωτοσύνθεσηςEdit

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης γίνεται σε δυο στάδια.

 • Κατά το πρώτο στάδιο τα μόρια της χλωροφύλλης απορροφούν φωτεινή ενέργεια, ενεργοποιούνται και αποβάλλουν ηλεκτρόνια, ιονίζονται. Ένα μέρος της ενέργειας των ενεργοποιημένων μορίων της χλωροφύλλης χρησιμοποιείται για να διασπαστούν μόρια του νερού σε Ο2 και Η2 (οξυγόνο και υδρογόνο). Η διαδικασία αυτή λέγεται φωτόλυση. Το Ο2 ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και το Η2 δεσμεύεται στους χλωροπλάστες.
 • Κατά το δεύτερο στάδιο με μια σειρά χημικών ενώσεων παράγεται γλυκόζη, η οποία μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού. Γενικά η φωτοσύνθεση είναι μια ενδόθερμη λειτουργία των αυτότροφων οργανισμών κατά την οποία η Ηλιακή Ενέργεια μετατρέπεται σε χημική.

Λαμβάνει χώρα στους χλωροπλάστες και παράγονται θρεπτικά υλικά.

Προϋποθέσεις ΦωτοσύνθεσηςEdit

Διοξείδιο του άνθρακα CO2 Edit

Είναι ο παράγοντας που επηρεάζει (επιβραδύνει) περισσότερο την φωτοσύνθεση από οποιονδήποτε άλλον και χαρακτηρίζεται ως καθοριστικός. Το CΟ2 προσφέρει τον άνθρακα για την σύνθεση των οργανικών ενώσεων.

ΎδωρEdit

Δεν είναι καθοριστικός παράγοντας στη φωτοσύνθεση, διότι η ελάττωσή του προκαλεί άλλα λειτουργικά προβλήματα στα φυτά πριν επηρεάσει τη φωτοσύνθεση. Προσφέρει

 • το υδρογόνο που χρησιμεύει για την αναγωγή του CO2 σε οργανικές ενώσεις και
 • το οξυγόνο που εκλύεται στο περιβάλλον ως παραπροϊόν της φωτοσύνθεσης.

Φως Edit

Από την Ηλιακή Ακτινοβολία που προσπίπτει σε ένα φυτό μόνο το 1 % δεσμεύεται και χρησιμοποιείται στη φωτοσύνθεση. Προσφέρει την ενέργεια για την σύνθεση οργανικών ουσιών από το CO2.

Χλωροφύλλη Edit

Είναι η απαραίτητη Χημική Ουσία για την επίτευξη της φωτοσύνθεσης.

Θερμοκρασία Edit

Η φωτοσύνθεση είναι μια χημική ενζυμική ένωση. Για αυτό υπάρχει μια ιδανική θερμοκρασία για να λάβει χώρα, περίπου 30 βαθμοί Κελσίου. Το πρώτο στάδιο της φωτοσύνθεσης δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας για αυτό και σε χαμηλές εντάσεις φωτός η θερμοκρασία δεν είναι περιοριστικός παράγοντας.

Ένζυμα Edit

Όλα τα βήματα της φωτοσύνθεσης καταλύονται από ένζυμα. Συνεπώς οι παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία των ενζύμων επηρεάζουν και τη φωτοσύνθεση.

ΧλωροφύλληEdit

Υπάρχουν δύο τύποι χλωροφύλλης:

 • Η χλωροφύλλη α απαντάται σε όλους τους φωτοσυνθετούντες οργανισμούς που παράγουν Ο2. Είναι κυανοπράσινη σε διάλυμα και κυανόμαυρη σε στερεά κατάσταση.
 • Η χλωροφύλλη β απαντάται στα ανώτερα φυτά και πράσινα φύκη. Είναι κιτρινοπράσινη σε διάλυμα και πρασινόμαυρη σε στερεά κατάσταση.

Η α απορροφά το κόκκινο χρώμα και η β το ιώδες.

Η χλωροφύλλη είναι αποθηκευμένη στους χλωροπλάστες. Απορροφά ορισμένες ακτίνες του ηλιακού φωτός και μετατρέπει την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία του σε Χημική Ενέργεια.

Συνδέεται με άλλου είδους χρωστικές που απορροφούν Ηλιακή Ενέργεια και την μεταφέρουν στην χλωροφύλλη. Η χλωροφύλλη σε ακραίες περιπτώσεις γίνεται περιοριστικός παράγοντας της φωτοσύνθεσης, π.χ. στη χλώρωση των φυτών, όπου χάνουν την χλωροφύλλη τους όταν αναπτύσσονται σε σκότος ή όταν τους λείπουν βασικά χημικά συστατικά.

Έχει επίσης αντιαναιμικές και επουλωτικές ιδιότητες που βρίσκουν εφαρμογή στην Ιατρική.

Συν τοις άλλοις χρησιμοποιείται για την παρασκευή οδοντόπαστων, αποσμητικών και για το χρωματισμό των τροφίμων.

Πείραμα εξαγωγής της χλωροφύλληςEdit

Βράζουμε τσουκνίδα σε δοκιμαστικό σωλήνα.

Αφαιρούμε το ύδωρ και ρίχνουμε οινόπνευμα μέσα στο σωλήνα με την τσουκνίδα. Ύστερα αφαιρούμε τις χλωροφύλλες και τους ρίχνουμε βενζίνη.

Τελικά παίρνουμε δύο κλάσματα:

 • α) χλωροφύλλη α και β και
 • β) ξανθοφύλλες.

Σημασία της φωτοσύνθεσηςEdit

Η φωτοσύνθεση είναι η σημαντικότερη φυσικοχημική διαδικασία του πλανήτη μας. Χάρις σε αυτή μετατρέπεται η ανόργανη ύλη σε οργανική και παράγεται Ο2 , Η2 και ενέργεια. Γενικά αποτελεί μια από τις λειτουργίες που προϋποθέτει την ύπαρξη της ζωής. Επίσης τα φυτά παίζουν τον ρόλο του μεσολαβητή στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και αποτελούν τη βάση της τροφικής πυραμίδας.

Επεξήγηση σχετικής ορολογίαςEdit

 1. Αναβολισμός είναι η διαδικασία κατά την ποία ο οργανισμός δημιουργεί οργανικά συστατικά για να γίνει ο μεταβολισμός.
 2. Αναγωγή είναι η αφαίρεση Ο2 από μια Χημική Ένωση]] ή η προσθήκη Η2 σε αυτήν.
 3. Αυτότροφος Οργανισμός είναι ο Βιολογικός Οργανισμός που φωτοσυνθέτει και συνεπώς τρέφεται από μόνος του.
 4. Ενδόθερμη Αντίδραση είναι η χημική αντίδραση που απορροφά ενέργεια από το περιβάλλον για να λάβει χώρα.
 5. Η Ενζυμική Ένωση είναι η χημική ένωση που χρησιμοποιεί ένζυμα ως καταλύτες.
 6. Ο Ιονισμός είναι η αποβολή ηλεκτρονίων από την εξωτερική στοιβάδα ενός ατόμου.
 7. Το Καροτένιο είναι φωτοσυνθετική χρωστική ουσία
 8. η Ξανθοφύλλη είναι χρωστική ουσία.
 9. Η Φωτόλυση είναι η διαδικασία όπου μέρος της ενέργειας των ενεργοποιημένων μορίων της χλωροφύλλης χρησιμοποιείται για να διασπασθούν τα μόρια του ύδατος σε Ο2 και Η2.
 10. Ο Χλωροπλάστης είναι πλαστίδια που βρίσκονται στα κύτταρα των φυτών και περιέχουν χλωροφύλλη.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit


ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit

 • [ ]


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.