FANDOM


φύκη

Fycea , φύκος


Αρχείο:Phycea-01-wik.png

- Ομάδα οργανισμών.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "φύκος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

ΕισαγωγήEdit

Τα φύκη (το φύκος) χαρακτηρίζονται συλλογικά από πολλές ταξινομημένες ομάδες φωτοσυνθετόντων οργανισμών που δεν ανήκουν στο αυστηρώς ορισμένο βασίλειο των Φυτών (Plantae sensu stricto ή Μετάφυτα ή Εμβρυόφυτα).

Τα φύκη είναι μια πολυφυλετική κατηγορία οργανισμών, δηλαδή αποτελείται από ταξινομικές ομάδες που δεν είναι άμεσα συγγενικές μεταξύ τους αφού ανήκουν σε διαφορετικά βασίλεια και συνομοταξίες.

Οι κυριότερες από αυτές τις ομάδες είναι:

Ταξινόμηση Edit

Τα κυανοβακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί και ανήκουν στο βασίλειο των Ευβακτηρίων (Eubacteria), ενώ οι υπόλοιπες ομάδες ανήκουν στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.

Οι σύγχρονες μελέτες κατατάσσουν τα Χλωρόφυτα (συνομοταξία Chlorophyta) και τα Χαρόφυτα (συνομοταξία Charophyta) στο βασίλειο των Φυτών (Plantae ή Viridiplantae) αφού φυλογενετικά είναι οι πλέον στενοί συγγενείς τους.

Επίσης ορισμένοι ερευνητές κατατάσσουν τα Ροδόφυτα (συνομοταξία Rhodophyta) στο ευρύτερο βασίλειο των Φυτών (Plantae sensu lato) διότι χαρακτηρίζονται από πρωτογενείς χλωροπλάστες που περιέχουν χλωροφύλλη α και β (αλλά αυτό δεν είναι ευρέως αποδεκτό).

Σε παλαιότερες ταξινομήσεις τα φύκη συμεριλαμβάνονταν στο βασίλειο των Πρωτίστων (Protista) το οποίο έχει ανεπίσημα αντικατασταθεί από τους κλάδους των Rhodophyta, Glaucophyta, Haptophyta, Cryptophyta, Ochrophyta, Alveolata, Rhizaria, Excavata και Amoebozoa.

Με βάση τη συμβατική ονοματολογία των ταξινομικών βαθμίδων οι συνομοταξίες έχουν κατάληξη σε -φυτά (-phyta) και οι ομοταξίες σε -φύκη (-phyceae).

Εξαίρεση αποτελούν τα κυανοφύκη που θεωρούνται πλέον βακτήρια (Cyanobacteria).

Οικολογία Edit

Όλα αυτά τα είδη αποτελούν απλές φωτοσυνθετικές πηγές με μονοκύτταρα παραγωγικά συστήματα. Σε διαστάσεις κυμαίνονται από μονοκύτταρους οργανισμούς όπως η χλαμυδομονάδα C. reinhardtii μέχρι μή αγγειακά νηματοειδή ή θαλλοειδή φυτά.

Έτσι τα φύκη απαντώνται

  • είτε σε θάλασσες και λίμνες (σε αλμυρό ή γλυκό νερό),
  • είτε στη ξηρά ως χερσαίες όπου διαβιούν και αναπτύσσονται σε υγρό περιβάλλον, π.χ. τοίχους, δένδρα κ.λ.π.

Αναλυτική ΤαξινομίαEdit

Phyceae-01-wik

Φυλογενετικό Δέντρο. Σε αυτό αναδεικνύονται οι συγγένειες όλων των έμβιων όντων που φωτοσυνθέτουν. Οι οργανισμοί αυτοί ανήκουν στο βασίλειο των Φυτών (Plantae sensu lato) και στις υπερομάδες των Χρωμοκυψελιδωτών (Chromalveolata), των Ριζωτών (Rhizaria) και των Αυλακωτών (Excavata). Τα ενδοσυμβιωτικά επεισόδια (τέσσερα στο σύνολο τους) απεικονίζονται με διακεκομμένες γραμμές.

Τα φύκη κατατάσσονται στις ακόλουθες ομοταξίες[nb 1]. Με βάσει τη συμβατική ονοματολογία των ταξινομικών βαθμίδων οι ομοταξίες (Classes) έχουν κατάληξη σε -φύκη (-phyceae).

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)Σφάλμα αναφοράς: Υπάρχουν ετικέτες <ref> για μία ομάδα με το όνομα «nb», αλλά καμία αντίστοιχη ετικέτα <references group="nb"/> δεν βρέθηκε.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.