FANDOM


Χάλυβες

Chalybes


Maps-Pontus-05-goog

Ασιατικός Πόντος.

Maps-Black-Sea-03-goog

Μαύρη Θάλασσα Χρυσόμαλλο ΔέραςΑλύβη

- Ένας ιστορικός λαός της Μικράς Ασίας.

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Μικρά Ασία Ikl
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
Λυκάονες
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΗ ονομασία "Χάλυβες" σχετίζεται, ενδεχομένως, ετυμολογικά με τις ονομασίες "Αλύβη", "Χάρυβδις ", "χάλυβας"

και ίσως με

ΙστορίαEdit

Εμφανίζονται στην ιστορία στο α' ήμισυ της 1ης χιλιετηρίδας π.Χ.

Κατοικούσαν στην βόρεια ποντική ακτή της χερσονήσου. Σε κάποια εποχή ασχολήθηκαν με την κατεργασία σιδήρου ή χάλυβα η ονομασία του οποίου προφανώς σχετίζεται απόλυτα με το όνομά τους.

Ο Ηρόδοτος τους αναφέρει με την ονομασία Αλιζώνες.

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα αναφέρει την πόλη Αλύβη που πιθανόν η ίδρυσή της να σχετίζεται με τους Χάλυβες.

Επίσης και ο ποταμός Άλυς της δυτικής Καππαδοκίας έχει κοινή ρίζα.

Είναι πιθανόν στα τέλη της 2ης χιλιετηρίδας, ένα τμήμα του λαού αυτού να κατείχε την ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου και να φορολογούσε τα διερχόμενα πλοία με αποτέλεσμα οι μεταγενέστεροι Έλληνες μυθοπλάστες να επινοήσουν τον μύθο της Χάρυβδης.

Οι Χάλυβες ήταν αρχαίος λαός της Μικράς Ασίας που κατοικούσε κοντά στα παράλια του Εύξεινου πόντου, στα σημερινά σύνορα Γεωργίας και Τουρκίας .

Η χώρα τους συνόρευε με τους Τάοχους και τους Σκυθηνούς[1].

Οι Χάλυβες αναφέρονται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς όπως ο Όμηρος, στα Αργοναυτικά του Ορφέως αναφέρονται ως ένας τους λαούς από όπου διήλθαν οι Αργοναύτες [2].

Ο Ξενοφών διήλθε από την χώρα τους κατά την Κάθοδο των Μυρίων. Όπως αναφέρει κατοικούσαν σε οχυρωμένες πόλεις[3] δεν τους υποδέχθηκαν φιλόξενα αλλά δεν τους δημιούργησαν και μεγάλα προβλήματα στην πορεία τους. Ο ποταμός Άρπασος ήταν το φυσικό σύνορο με του Σκυθηνούς[4] , κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η επεξεργασία μετάλλων και κυρίως σιδήρου και χάλυβα [5]. Την περίοδο εκείνη η χώρα των Χάλυβων αποτελούσε τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας , ο Ξενοφών με τους Μυρίους τους είχε αντιμετωπίσει σε μάχη, στον ποταμό Φάσιδα, με τον περσικό στρατό και τους είχε τρέψει σε φυγή [6]

ΥποσημειώσειςEdit

  1. ...ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα· ἐπὶ δὲ τῇ εἰς τὸ πεδίον ὑπερβολῇ ἀπήντησαν αὐτοῖς Χάλυβες καὶ Τάοχοι καὶ Φασιανοί. ... (Κύρου Ανάβασις Δ' 4.6.5 )
  2. ... καί Χάλυβες, Τιβαρηνά τα έθνη... Ορφέως Αργοναυτικά, 210
  3. ... ᾤκουν δὲ ἐν τοῖς ὀχυροῖς, Κύρου Ανάβασις Δ' 4.7.17
  4. ... ἐκ τούτων οἱ Ἕλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ Ἅρπασον ποταμόν, εὖρος τεττάρων πλέθρων. ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Σκυθηνῶν σταθμοὺς ...Κύρου Ανάβασις Δ' 4.7.18
  5. Γεώργιου Κ. Σκαλιέρη, Λαοί και φυλαί της Μικράς Ασίας: μετα πινάκων και χαρτών
  6. ... ὁ δὲ εἶπεν ὅτι Τιρίβαζος εἴη ἔχων τήν τε ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ μισθοφόρους Χάλυβας καὶ Ταόχους· παρεσκευάσθαι δὲ αὐτὸν ἔφη ὡς ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς ᾗπερ μοναχῇ εἴη πορεία, ἐνταῦθα ἐπιθησόμενον τοῖς Ἕλλησιν ... (Κύρου Ανάβασις Δ 4.4.18)

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.