Science Wiki
Advertisement

Χετταϊκή Θρησκεία

Hittite Mythology


Θεός Θρησκεία Θεοί Γης
Θρησκείες Γης Σουμεριακή Θρησκεία Ακκαδική Θρησκεία Βαβυλωνιακή Θρησκεία Ασσυριακή Θρησκεία Χετταϊκή Θρησκεία Χαναναϊκή Θρησκεία Φοινικική Θρησκεία Αιγυπτιακή Θρησκεία Ολυμπιακή Θρησκεία Ρωμαϊκή Θρησκεία

Θεοί Χετταϊκής Θρησκείας

- Αρχαία θρησκεία της Χετταϊκής Αυτοκρατορίας.

Ετυμολογία[]

Πρότυπο:Gods /Hattia

Η ονομασία "Χετταϊκή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " Χετταίοι".

Εισαγωγή[]

Ο θεός Άλαλος (Alalu) εκθρονίζεται από το γιό του, Άνωνα (Anu),

Προφανώς ο Άνων είναι αντίστοιχος με τον "An" της Σουμεριακής Θρησκείας και επιπλέον, αντίστοιχος με τον Ουρανό της Ολυμπιακής Θρησκείας.

Αυτός, με τη σειρά του, εκθρονίζεται από το γιό του Κυμάρβιδα (Kumarbi). Ο Kumarbi κόβει τα γεννητικά όργανα του Anu και τα καταπίνει (προφανώς, ώστε να εμποδίσει τον κτήτορα να τα βρεί και να τα επαναποκτήσει).

Προφανώς, ο Kumarbi είναι αντίστοιχος με τον αντίστοιχος με τον Κρόνο της Ολυμπιακής Θρησκείας.

Ο Anu, όμως, δεν ταράσσεται αλλά γελώντας αναφέρει στον Kumarbi ότι τώρα φέρει τον σπέρμα του στην κοιλία του (επομένως, σύμφωνα και με την άγνοια που υπήρχε την 4η/3η χιλιετηρίδα που δημιουργήθηκε ο μύθος αυτός, προφανώς θα τεκνοποιήσει).

Ο Kumarbi πανικόβλητος "εμέσει" (δηλ. εκβάλλει με εμετό) τα καταπωθέντα όργανα στο έδαφος οπότε γεννώνται τρεις νέες θεότητες:

 • ο Τίγρης (Tigris),
 • ο Τασμισός (Tashmishu) και
 • ο Τέσις (Tesub) (αντίστοιχος του Δία)

Ο Tesub εθρονίζει με τη σειρά του τον Kumarbi. Ο Τεσούμπ γίνεται θεός του ουρανού και του κεραυνού.

Αργότερα, ο Tesub, για να διασφαλίσει την εξουσία του παλεύει και νικά το γιγάντιο τέρας "Ουλλικουμίς" (γιο του Kumarbi) το οποίο είχε επίσης τεράστιες διαστάσεις (9.000 λεύγες ύψος).

Θεοί Χετταϊκής Θρησκείας[]

 • A'as - god of wisdom, derived from the Mesopotamian god Enki
 • Alalus - primordial entity
 • Arinna - sun goddess and consort of Tarhunt
 • Arinniti - sun goddess, possibly another name for Arinna
 • Arma - minor moon god
 • Aruna, god of the sea and son of Kamrusepa
 • Aserdus - goddess of fertility and wife of Elkunirsa
 • Elkunirsa - creator god and husband of Aserdus
 • Ellel - god of the sky and protector of oaths
 • Halki - god of grain
 • Hannahannah - mother goddess
 • Hanwasuit - goddess of sovereignty
 • Hasameli - god of metalworkers and craftsmen
 • Hazzi - god of the mountains and oaths
 • Hutena - goddesses of fate, similar to the Moirai
 • Inara - goddess of the wild animals of the steppe
 • Ishara - goddess of oaths and love
 • Istanu - god of the sun and of judgement
 • Jarri - god of plague and pestilence
 • Kamrusepa - goddess of healing, medicine and magic
 • Kaskuh - god of the moon
 • Khipa - tutelary deity
 • Lelwani - goddess of the underworld
 • Pirwa - deity of uncertain nature
 • Rundas - god of the hunt and good fortune
 • Sandas - lion god
 • Sarruma - god of the mountains, son of Teshub and Hebat
 • Šauška - goddess of fertility, war and healing
 • Sutekh - weather god, possibly another name for Teshub
 • Telepinu - god of farming
 • Teshub - god of the sky, weather and storms
 • Tilla - bull god
 • Upelluri - god of dreaming
 • Wurrukatte - god of war
 • Zababa - god of war, possibly another name for Wurrukatte

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement