FANDOM


Χλωροπλάστης

Chloroplast


BiologicalCell

Ζωικό Κύτταρο
1. Πυρηνίσκος
2. Πυρήνας
3. Ριβόσωμα
4. Κυστίδιο
5. Αδρό Ενδοπλασματικό Δίκτυο
6. Σωμάτιο Golgi
7. Κυτταρικός Σκελετός
8. Λείο Ενδοπλασματικό Δίκτυο
9. Μιτοχόνδριο
10. Κενοτόπιο
11. Κυτταρόπλασμα
12. Λυσόσωμα
13. Κεντρύλλιο

Chloroplast-01-goog

Χλωροπλάστης

Chloroplast-03-goog

Χλωροπλάστης

Chloroplast-04-goog

Φύλλο
Χλωροπλάστης

Chloroplast-05-goog

Χλωροπλάστης

- Είναι ένα οργανίδιο του κυττάρου.

ΕτυμολογίαEdit

Ikl Κύτταρο Ikl
Μέρη Κυττάρου
Α. Κυτταρική Μεμβράνη


Β. Κυτταρόπλασμα
Γ. Πυρήνας
Δ. Κυτταρικές Δομές


Η ονομασία "Χλωροπλάστης" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "χλωρό".

ΠεριγραφήEdit

Οργανίδιο που υπάρχει σε όλα τα φυτικά κύτταρα.

Οι χλωροπλάστες είναι είδος πλαστιδίων που περιέχουν χλωροφύλλη και βρίσκονται μέσα στα κύτταρα και τους βλαστούς των φυτών.

Η χλωροφύλλη φέρεται στοιβαγμένη σε μορφή κόκκων, τα λεγόμενα "κβαντοσώματα" που βρίσκονται στα τοιχώματα πεπλατυσμένων σάκκων που ονομάζονται "ελάσματα" ή "θυλακοειδή" (grana). Τα ελάσματα αυτά βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους σε ορισμένα σημεία προκειμένου να σχηματίσουν φωτοσυνθετικούς κόκκους.

Πιστεύεται ότι οι αντιδράσεις φωτός της φωτοσύνθεσης γίνονται μέσα σε αυτά τα κβαντοσώματα, ενώ οι σκοτεινές αντιδράσεις στην υδατώδη μήτρα που περιβάλλει τα ελάσματα των χλωροπλαστών.

Έχουν σχήμα φακοειδές.

Στα οργανίδια αυτά γίνεται η φωτοσύνθεση, κατά την οποία απλά ανόργανα μόρια (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα και νερό) μετατρέπονται με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας σε οργανικά (π.χ. γλυκόζη).

Ταυτόχρονα απελευθερώνεται οξυγόνο.

Οι χλωροπλάστες περιέχουν ειδικά ένζυμα και άλλα μόρια, όπως χλωροφύλλη, που είναι απαραίτητα για τη φωτοσύνθεση.

Παρ'ότι οι χλωροπλάστες βρίσκονται μονο στα φωτοσυνθετικά κύτταρα, τα οργανικά μόρια και το οξυγόνο που παράγουν είναι απαραίτητα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και τη διατήρηση της ζωής όλων των οργανισμων της Γης.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • Λεξικό Βιολογίας Collins, σ. 207-8 - Εκδόσεις Ι. Φλώρος - Αθήνα

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.