Science Wiki
Advertisement

Χρέος

debt


Χρέος

Παγκόσμιο Χρέος (2015)

Οικονομία Οικονομολογία
Επιστημονικοί Κλάδοι Οικονομολογίας Νόμοι Οικονομολογίας Θεωρίες Οικονομολογίας Χρηματιστήρια Γης Τράπεζες Γης Κλάδοι Οικονομίας Οικονομικά Εργαλεία Οικονομικά Μεγέθη Οικονομικά Παράδοξα Οικονομικά Φαινόμενα‎ Οικονομικές Έννοιες Οικονομικές Διαδικασίες‎ Οικονομικές Θεωρίες Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικές Πράξεις Οικονομολόγοι Γης

- Ένα Οικονομικό Μέγεθος.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Χρέος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "χρεία" και χρήμα.

Το χρέος προϋπήρχε του χρήματος.

Εισαγωγή[]

Χρέος σημαίνει βασικά την υποχρέωση για χρηματική καταβολή. Έχει όμως και μεταφορική σημασία, που σημαίνει την ηθική υποχρέωση του ανθρώπου να κάνει μια πράξη ή ενέργεια ή να εκτελέσει ένα καθήκον.

Η νομική έννοια που έχει η λέξη είναι η υποχρέωση ενός προσώπου που συνίσταται είτε στο να καταβάλει χρήματα, είτε στο να δώσει ορισμένα πράγματα είτε στο να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες.

Αντίθετη έννοια προς το χρέος είναι το δικαίωμα που σημαίνει στην περίπτωση αυτή την αξίωση που έχει ένα πρόσωπο έναντι άλλου ή και άλλων να εκπληρώσουν το χρέος τους. Όταν χρέος και δικαίωμα συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, τότε το χρέος παύει να υπάρχει (αποσβέννυται).

Στη διαδρομή των αιώνων εφαρμόσθηκαν πολλά μέσα για τον εξαναγκασμό της εξόφλησης του χρέους. Έτσι οι οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, πωλούνταν ως δούλοι στην Ελληνική και Ρωμαϊκή αρχαιότητα και στην πιο παλιά ρωμαϊκή εποχή, αν οι δανειστές ήταν πολλοί, μπορούσαν να τεμαχίσουν και να διαμοιράσουν το σώμα του οφειλέτη, ο οποίος έδινε για ασφάλεια των δανειστών του το σώμα του.

Στη νεότερη εποχή και σήμερα μπορεί ο δανειστής για να εισπράξει την απαίτησή του, δηλαδή το χρέος του οφειλέτη, εκτελώντας δικαστική απόφαση ή συμβόλαιο, να κατάσχει κινητά πράγματα ή ακίνητα κτήματα του οφειλέτη και να τα πουλήσει σε δημόσιο πλειστηριασμό, που γίνεται από δημόσιο όργανο, που ονομάζεται συμβολαιογράφος και με το τίμημα που θα εισπραχθεί που λέγεται εκπλειστηρίασμα, να ικανοποιήσει την απαίτησή του.

Ακόμη μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να του επιτρέψει να κλείσει στη φυλακή (προσωποκράτηση) τον οφειλέτη μέχρις ότου πληρώσει το χρέος του.

Εκτός από το χρέος που αναφέρεται πιο πάνω, υπάρχουν και τα χρέη των πολιτών προς το κράτος, από φόρους κι άλλες υποχρεώσεις, και προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Δήμους, κοινότητες κλπ.). Και για την είσπραξη αυτών των χρεών ισχύουν τα ίδια αναγκαστικά μέσα (κατάσχεση πραγμάτων και κτημάτων και προσωπική κράτηση).

Παράλληλα με τα παραπάνω χρέη υπάρχουν και τα δημόσια χρέη που είναι οι υποχρεώσεις ενός κράτους να πληρώσει σε διάφορους δανειστές του, Τράπεζες ξένες και εθνικές και διάφορους άλλους δανειστικούς οργανισμούς, καθώς και ξένα κράτη, τα χρήματα που δανείσθηκε ή την αξία των πραγμάτων που αγόρασε.

Ιστορία[]

Σύμφωνα με την Γλωσσολογία, το χρήμα είναι παράγωγη λέξη και προέρχεται από την λέξη χρέος

Αυτό σημαίνει ότι το χρέος προϋπήρχε του χρήματος.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement