Science Wiki
Advertisement

Χρονική Αναστροφή

Time Reversal


Χρονική Αναστροφή

Χρονική Αναστροφή
Χρονοπεριήγηση

Μετενσάρκωση
Χρονική Αντιστροφή

Χρονική Αναστροφή

Μετασχηματισμός Μετασχηματισμοί
Σημειακός Μετασχηματισμός
Συνεχής Μετασχηματισμός
Διακριτός Μετασχηματισμός
Χρονική Αναστροφή
Χωρική Αναστροφή
Χρονική Μεταφορά
Χωρική Μεταφορά
Χρονική Στροφή
Χωρική Στροφή
Αβελιανός Μετασχηματισμός
Αναβελιανός Μετασχηματισμός
Γαλιλαϊκός Μετασχηματισμός
Μετασχηματισμός Lorentz
Μετασχηματισμός Poincare

Μετασχηματισμός
Ενεργητικός Μετασχηματισμός
Παθητικός Μετασχηματισμός
Μετασχηματισμός Στροφής

- Ένας Διακριτός Μετασχηματισμός.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Αναστροφή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Στροφή".

Εισαγωγή[]

Αναπαρίσταται από την μήτρα:

Μέχρι το 1964, οι ερευνητές θεωρούσαν ότι σε όλα τα μικροσκοπικά φαινόμενα οι δύο κατευθύνσεις του χρόνου είναι απολύτως ισοδύναμες.

Έτσι, ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι δύο Αμερικανοί Φυσικοί, ο J.Cronin και ο Val Fitch ανακάλυψαν ότι, κατά τη διάσπαση των Κ-μεσόνιων, η συνδυασμένη συμμετρία CP έπαυε να ισχύει.

Αυτό προφανώς συνεπάγεται συγχρόνως την παραβίαση, σε όρισμένες σπάνιες περιπτώσεις, και της αντιστροφής του Χρόνου.

Σύμφωνα με ένα μαθηματικό θεώρημα κάθε θεωρία που υπακούει στους νόμους της κβαντικής μηχανικής και της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας πρέπει επίσης να υπακούει στην συνδυασμένη συμμετρία CPT.

Δηλαδή, το Σύμπαν πρέπει να εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο αν αντικαταστήσουμε τα σωματίδια με τα αντισωματίδια τους, λάβουμε το κατοπτρικό του Σύμπαν και αντιστρέψουμε τον Χρόνο.

Ο Cronin και Fitch έδειξαν ότι αν κάνουμε τις δύο πρώτες αντιστροφές C και P και όχι την αντιστροφή του χρόνου, το Σύμπαν δεν εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο.

Η αντιστροφή του χρόνου πρέπει να αλλάζει κάποιους νόμους της Φύσης. Το Σύμπαν που υπακούει στη συνδυασμένη συμμετρία CPT, αφού δεν υπακούει στη συνδυασμένη συμμετρία CP, δεν πρέπει να υπακούει και στη συμμετρία Τ.

Και οι δύο προαναφερθέντες ομάδες Φυσικών πήραν το βραβείο Nobel για αυτές τις ανακαλύψεις τους.

 • Το 1957 για την παραβίαση της P συμμετρίας οι Lee και Yang και
 • το 1980 οι Cronin και Fitch για την παραβίαση της συμμετρίας CP στα Κ-μεσόνια.

Φυσικά Μεγέθη[]

Τα διάφορα φυσικά μεγέθη επηρεάζονται ως εξής από τον μετασχηματισμό της Χρονικής Αναστροφής.

Effect of time reversal on some variables of classical physics[]

Άρτιες συναρτήσεις[]

Classical variables that do not change upon time reversal include:

, Position of a particle in three-space
, Acceleration of the particle
, Force on the particle
, Energy of the particle
, Electric potential (voltage)
, Electric field intensity
, Electric displacement
, Density of electric charge
, Electric polarization
electromagnetic energy density of the electromagnetic field
Maxwell stress tensor
All masses, charges, coupling constants, and other physical constants, except those associated with the weak force.

Περιττές συναρτήσεις[]

Classical variables that time reversal negates include:

, The time when an event occurs
, Velocity of a particle
, Linear momentum of a particle
, Angular momentum of a particle (both orbital and spin)
, Magnetic potential
, Magnetic induction
, Magnetic field intensity
, Density of electric current
, Magnetization
, Poynting vector
Power (rate of work done).

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

 • J. Schwinger, "Theory of Quantized Fields. I," Phys. Rev. 82, 914 (1951).
 • S. Watanabe, "Reversibility of Quantum Electrodynamics," Phys. Rev. 82, 1008 (1951).
 • G. Lüders, Z. Phys. 82, 1008 (1951).
 • H. A. Jahn, Proc. Roy. Soc. A 164, 117 (1938).
 • G. Morpurgo, I. A. Radicati and B. F. Touschek, "On Time Reversal. II," Nuovo Cimento 12, 677 (1954).
 • S. Watanabe, "Symmetry of Physical Laws Part I: Symmetry in Space-Time and Balance Theorems," Rev. Mod. Phys. 27, 26 (1955).
 • S. Watanabe, "Symmetry of Physical Laws Part II: Q-Number Theory of Space-Time Inversions and Charge Conjugation," Rev. Mod. Phys. 27, 40 (1955).
 • S. Watanabe, "Symmetry of Physical Laws Part III: Prediction and Retrodiction," Rev. Mod. Phys. 27, 179 (1955).
 • G. Lüders, "On the Equivalence of Invariance Under Time Reversal and Under Particle-Antiparticle Conjugation for Relativistic Field Theories," Kgl. Danske Vid. Selsk. Mat.-Fys. Med. 7, 1 (1954).
 • H. Umezawa, S. Kamefuchi and S. Tanaka, "On Time Reversal in the Quantized Field Theory," Prog. Theor. Phys. 12, 383 (1954).
 • J. S. Bell, "Time Reversal in Field Theory," Proc. Roy. Soc. A 231, 479 (1955).
 • F. A. Kaempffer, "Representation of Space Inversion, Time Reversal, and Particle Conjugation in Quantum Field Theory," Can. J. Phys. 39, 22 (1961).

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement