Χρονική Ομογένεια

Time Homogeneity


Συμμετρία
Διακριτή Συμμετρία
Συνεχής Συμμετρία
Ολική Συμμετρία
Τοπική Συμμετρία
Μετασχηματισμοί

Συμμετρία
Μετασχηματισμός
Τρίγωνο

- Είναι μία συμμετρία του Χωροχρόνου.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ομογένεια" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "γένος".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για λόγους αποσαφήνισης των εννοιών, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ομογένεια (όπως και η Ισοτροπία κλπ) δεν είναι ιδιότητες (και συγκεκριμένα "συμμετρίες") της Φύσης (όπως εκ παραδρομής αναγράφεται συχνά) αλλά του Χωροχρόνου.

Η ομογένεια του Χρόνου, σημαίνει ότι οι χρονικές στιγμές (t) είναι ισοδύναμες από φυσική άποψη.

Ακριβέστερα, είναι μη-διακρίσιμες (δηλαδή, δεν υπάρχουν "προνομιούχες" χρονικές στιγμές).

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία καθορισμένη από το Σύμπαν προνομιακή χρονική στιγμή που ταυτοτικά ορίζεται ως αρχή της Χρονικής Διάστασης αλλά όλες οι χρονικές στιγμές μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο.

Με διαφορετική διατύπωση, η Χρονική Ομογένεια καθορίζει ότι οι Φυσικοί Νόμοι είναι αναλλοίωτοι στο Παρόν, στο Παρελθόν και στο Μέλλον (δηλ. ίδιοι και σήμερα όπως και πριν χιλιάδες έτη και μετά).

π.χ. Οι Νόμοι του Νεύτωνα έχουν την ίδια μορφή και πριν εμφανισθεί ο Άνθρωπος και σε όλη την διάρκεια της ύπαρξής του και θα έχουν την ίδια μορφή και ισχύ ακόμη αν κάποτε εξαφανισθεί.

Η ομογένεια του χρόνου (συμμετρία ως προς χρονικές μετατοπίσεις) συνεπάγεται τη διατήρηση της ενέργειας.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η ομογένεια του Χρόνου (αλλά και του Χωροχρόνου γενικότερα) έχει κεντρική σημασία, καθόσον, αν δεν ίσχυε, θα ήταν προφανώς ανώφελο να γίνεται Επιστημονική Έρευνα και δεν θα υπήρχε Επιστημονική Γνώση.

Σύνοψη Συμμετριών[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμμετρία
Συμμετρία Χωρόχρονου Μετασχηματισμός Διατηρούμενο Φυσικό Μέγεθος
Χρονική Ομογένεια
(Time Homogeneity)
Χρονική Μεταφορά
(Time Translation)
Ενέργεια
(Energy) (E)
Χωρική Ομογένεια
(Space Homogeneity)
Χωρική Μεταφορά
(Space Translation)
Ορμή
(Linear Momentum) (P)
Χωρική Ισοτροπία
(Space Isotropy)
Χωρική Στροφή
(Space Rotation)
Στροφορμή
(Angular Momentum) (L)Συμμετρία
Συμμετρία Χωρόχρονου Μετασχηματισμός Διατηρούμενο Φυσικό Μέγεθος
Ομοτυπία
()
Αντιγραφή (Identity) Μονάδα (Unity) (1)
Χρονική Ομοτροπία
(Time Homotropy)
Χρονική Αναστροφή
(Time Reversal)
Χρονική Ετερότητα
(Time Parity) (T)
Χωρική Ομοτροπία
(Space Homotropy)
Χωρική Αντιστροφή
(Space Inversion)
Χωρική Ετερότητα
(Space Parity) (P)
Χωροχρονική Ομοτροπία
(Space-time Homotropy)
Χωροχρονική Αντιστροφή
(Space-time Inversion)
Χωροχρονική Ετερότητα
(Space-time Parity) (PT)
Χρονική Ομογένεια
(Time Homogeneity)
Χρονική Μεταφορά
(Time Translation)
Ενέργεια
(Energy) (E)
Χωρική Ομογένεια
(Space Homogeneity)
Χωρική Μεταφορά
(Space Translation)
Ορμή
(Linear Momentum) (P)
Χωρική Ισοτροπία
(Space Isotropy)
Χωρική Στροφή
(Space Rotation)
Στροφορμή
(Angular Momentum) (L)
Χρονική Ισοτροπία
(Time Isotropy)
Χρονική Προώθηση
(Time Boost)
Κεντρότητα
(Centricity) (C)
(ή Κέντρο μάζας)

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.