Science Wiki
Advertisement

Χρώμα

Color, Colour, Natural Color System


12-χροος Χρωματικός Δίσκος

Χρώμα Τετραχρωμία Χρωματικός Κύκλος Χρωματικό Στάδιο Χρωματικό Όριο

Υπέρυθρο (Infra-red) (στο σχήμα δεν επισημαίνεται)

Πρώτο Τεταρτημόριο A. Μέλας Άξονας (Black) (x+) (στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
1. Ροδόχροο (Magenta, Rose) (στο σχήμα "Red-Purple") 2. Βαθύ Ερυθρό (Red Dark) (στο σχήμα "Red") 3. Ανοικτό Ερυθρό (Red Light) (στο σχήμα "Red-Orange")

Δεύτερο Τεταρτημόριο B. Φαιός Άξονας (Gray, Blackwhite) (y+) (στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
4. Πορτοκαλόχροο (Orange) (στο σχήμα "Orange") 5. Βαθύ Κίτρινο (Yellow Dark) (στο σχήμα "Yellow-Orange") 6. Ανοικτό Κίτρινο (Yellow Light) (στο σχήμα "Yellow")

Τρίτο Τεταρτημόριο C. Λευκός Άξονας (White) (x-) (στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
7. Ανοικτό Πράσινο (Green Light) (στο σχήμα "Yellow-Green") 8. Βαθύ Πράσινο (Green Dark) (στο σχήμα "Green") 9. Ελαιόχροο (Olive) (στο σχήμα "Blue-Green")

Τέταρτο Τεταρτημόριο D. Φαιός Άξονας (Gray, Whiteblack) (y-) (στο σχήμα δεν επισημαίνεται)
10. Ανοικτό Κυανό (Blue Light) (στο σχήμα "Blue") 11. Βαθύ Κυανό (Blue Dark) (στο σχήμα "Blue-Purple") 12. Ιώδες (Violet, Mauve) (στο σχήμα "Purple")

Υπεριώδες (Ultra-violet) (στο σχήμα δεν επισημαίνεται)

Τριχρωμία Χρωματικός Κύκλος

Τριχρωμία Χρωματικός Κύκλος Νεύτωνα

Βασικά Χρώματα

Κυανό Χρώμα

Θεώρημα Τεσσάρων Χρωμάτων & Χρώμα

- Ένα μεταίσθημα που δημιουργείται στον εγκέφαλο όταν μεταβιβασθεί χρωματικό ερέθισμα (συχνότητα ορατής ακτιβοβολίας) σε αυτόν (από τον οφθαλμό, διαμέσου του οπτικού νεύρου).

Ετυμολογία[]

Πρότυπο:Colors Η ονομασία "Χρώμα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "χροιά".

Εισαγωγή[]

Βασικά Χρώματα

Βασικά Χρώματα

Χρώμα είναι η αίσθηση, η εντύπωση που δημιουργείται στον εγκέφαλο ότι ένα πράγμα είναι π.χ. κόκκινο, μπλε, κίτρινο, όταν το φως της ημέρας πέσει πάνω του.

Την αίσθηση αυτή την προκαλεί το σύμπλεγμα των ορατών ακτινοβολιών, που μεταδίδονται στον εγκέφαλο μέσω των οπτικών ερεθισμάτων.

Έτσι γνωρίζουμε ότι μια κόλλα χαρτιού όσο υπάρχει φως είναι λευκή, ενώ, όταν είναι στο σκότος, δεν φαίνεται καν, είναι σκοτεινή δηλ. Πάντως από την προγενέστερη εμπειρία μας θεωρούμε πως η κόλλα χαρτιού έχει χρώμα λευκή.

Με ποιον τρόπο δημιουργείται η αίσθηση του χρώματος; Το φως είναι μια σύνθετη ακτινοβολία που αρχικά φαίνεται ενιαία αλλά όταν διέλθει μέσα από ένα πρίσμα αναλύεται και γίνεται προφανές ότι αποτελείται από άλλες ακτινοβολίες διαφορετικού μήκους κύματος.

Αυτό το διαφορετικό μήκος κύματος, καθορίζει το χρώμα της ακτινοβολίας που αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλος.

Χρωματικός Τροχός[]

Τετραχρωμία

Χρωματικός Τροχός (μία εκδοχή)

Αντιστοιχία
Μουσικής Κλίμακας και
Ζωδιακού Κύκλου

Το καθαρό ηλιακό φως αποτελείται από δώδεκα (ή κατ΄ άλλους επτά, οκτώ) διακριτές ακτινοβολίες, δηλ. χρώματα.

Μερικές από αυτές τις ακτινοβολίες, όταν προσπέσουν σε κάποιο αντικείμενο απορροφώνται και άλλες ανακλώνται.

Αυτές που αντανακλώνται είναι εκείνες που προσδιορίζουν το χρώμα του αντικειμένου. Όταν έχουμε απορρόφηση όλων των ακτίνων, τότε μας δημιουργείται η εντύπωση του μαύρου.

Τα χρώματα μπορούν να είναι "απλά" όταν είναι μόνα τους και "σύνθετα" όταν προκύπτουν από την ένωση δύο ή περισσότερων ακτινοβολιών.

"Συμπληρωματικά" είναι εκείνα τα χρώματα, που, με την συνένωσή τους, μας δίνουν το λευκό όπως το πορτοκαλί με το μπλε, το κίτρινο με το μοβ.

Ακολουθούν τα δώδεκα διακριτά χρώματα:


  • Μέλαινα Γραμμή (Υπέρυθρη)


  • Φαιά γραμμή


  • Λευκή γραμμή


  • Φαιά γραμμή

  • το ανοικτό κυανόγλαυκό) (= light blue)
  • το βαθύ κυανό (= dark blue)
  • το ιώδες, (ή μωβ) ( = violet, mauve)

  • Μέλαινα γραμμή (Υπεριώδης)

Χρώμα και Ζωγραφική[]

Χρώματα

Στη Ζωγραφική, χρώματα λέγονται οι ουσίες με τις οποίες βάφουμε ένα αντικείμενο, του δίνουμε τόνο, χρώμα.

Οι χρωστικές αυτές ουσίες παράγονται από οργανικές ουσίες οπότε έχουμε τα οργανικά χρώματα ή από ανόργανες και έχουμε τα ανόργανα. Επίσης χωρίζονται τα χρώματα σε φυσικά και συνθετικά.

Την ομορφιά ενός ζωγραφικού πίνακα τη δίνει ο σωστός συνδυασμός των χρωμάτων πάνω σ' αυτόν. Όταν δύο συμπληρωματικά χρώματα μπουν το ένα δίπλα στο άλλο, προκαλούν μια δυνατή αντίθεση, που συχνά πετυχαίνει την αρμονία.

"Θερμά" λέγονται τα χρώματα κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί και τα παράγωγά τους, ενώ "ψυχρά" είναι το πράσινο, βιολέ, γαλάζιο.

Όλες οι ποικιλίες τόνου μπορούν να παραχθούν από την ανάμειξη σε άνισα μέρη των συμπληρωματικών χρωμάτων.

Απαιτεί τόσο λεπτή τέχνη ο επιτυχημένος συνδυασμός χρωμάτων, που με αυτόν ασχολήθηκαν όλοι οι διάσημοι ζωγράφοι των αιώνων. Κάθε εποχή έχει το δικό της στυλ και τις δικές της αντιλήψεις για τα χρώματα και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους στη ζωγραφική.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Web Design - Εισαγωγή στη θεωρία των χρωμάτων

Τα χρωμάτα ως μέσο επικοινωνίας με τους χρήστες της ιστοσελίδας

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement