Ισοτροπία Χώρου

Rotational symmetry, Space Isotropy


Συμμετρία Διακριτή Συμμετρία Συνεχής Συμμετρία Ολική Συμμετρία Τοπική Συμμετρία Μετασχηματισμοί

Συμμετρία
Μετασχηματισμός
Τρίγωνο

- Μία ιδιότητα του Χωροχρόνου.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ισοτροπία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "τρόπος".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για λόγους αποσαφήνισης των εννοιών, πρέπει να σημειωθεί ότι η ισοτροπία (όπως και η ομογένεια κλπ) είναι ιδιότητες και όχι "συμμετρίες" (όπως εκ παραδρομής αναγράφεται συχνά) του Χωροχρόνου.

Επίσης είναι ιδιότητες του Χωροχρόνου και όχι της Φύσης όπως επίσης αναγράφεται.

Η Ισοτροπία του Χώρου σημαίνει ότι όλες οι διευθύνσεις του Χώρου είναι ισοδύναμα από φυσική άποψη, δηλαδή μια περιστροφή οποιουδήποτε αντικειμένου στο χώρο δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το αντικείμενο.

π.χ. Αυτή η Ισοτροπία εξασφαλίζει ότι τα άτομα έχουν τις ίδιες ιδιότητες στη τόσο στην Ανθρώπινη γειτονία (δηλ. στην Γη και στον Ήλιο) όσο και στους απώτερους Γαλαξίες, σε όλες τις άκρες του Σύμπαντος.

Η Ισοτροπία του Χώρου (συμμετρία ως προς χωρικές στροφές) συνεπάγεται τη διατήρηση της στροφορμής

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η ομογένεια του Χρόνου (αλλά και του Χωροχρόνου γενικότερα) έχει κεντρική σημασία, καθόσον, αν δεν ίσχυε, θα ήταν προφανώς ανώφελο να γίνεται παγκόσμια Επιστημονική Έρευνα και δεν θα υπήρχε παγκόσμια Επιστημονική Γνώση.

Σύνοψη Συμμετριών[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμμετρία
Συμμετρία Χωρόχρονου Μετασχηματισμός Διατηρούμενο Φυσικό Μέγεθος
Πανομοιοτυπία () Αντιγραφή (Identity) Μονάδα (Unity) (1)
Χρονική Ορθομορφία (Time Orthomorphy) Χρονική Αναστροφή (Time Reversal) Χρονική Ετερότητα (Time Parity) (T)
Χωρική Ορθομορφία (Space Orthomorphy) Χωρική Αντιστροφή (Space Inversion) Χωρική Ετερότητα (Space Parity) (P)
Χωροχρονική Ορθομορφία (Space-time Orthomorphy) Χωροχρονική Αντιστροφή (Space-time Inversion) Χωροχρονική Ετερότητα (Space-time Parity) (PT)
Χρονική Ομογένεια (Time Homogeneity) Χρονική Μεταφορά (Time Translation) Ενέργεια (Energy) (E)
Χωρική Ομογένεια (Space Homogeneity) Χωρική Μεταφορά (Space Translation) Ορμή (Linear Momentum) (P)
Χωρική Ισοτροπία (Space Isotropy) Χωρική Στροφή (Space Rotation) Στροφορμή (Angular Momentum) (L)
Χρονική Ισοτροπία
(Time Isotropy)
Χρονική Προώθηση
(Time Boost)
Κεντρότητα
(Centricity) (C)
(ή Κέντρο μάζας) (C) (ή Κέντρο μάζας)

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.