Γεγονός

Event


Χωροχρονικό Γεγονός
Στο σχήμα υπάρχουν δύο συστήματα συντεταγμένων.
Ενα ακίνητο O (ορθογώνιο) και ένα κινούμενο O' (πλαγιογώνιο).
Η γωνία μεταξύ των αξόνων των 2 συστημάτων σχετίζεται με την σχετική τους ταχύτητα.
Μεγαλύτερη σχετική ταχύτητα συεπάγεται μεγαλύτερη γωνία.
Οι μετρήσεις γεγονότων του χωρόχρονου, έχουν διαφορετικές προβολές στα συστήματα.
Δηλ. οι χωροχρονικές συντεταγμένες του γεγονότος Α, είναι διαφορετικές στα δύο συστήματα.
Οι συντεταγμένες όπου το σώμα είναι ακίνητο (δηλ. το Ο')
θεωρούνται κατα σύμβαση ιδιοχρόνος και ιδιομήκος. Κοινή διχοτόμος μεταξύ των αξόνων είναι
η ευθεία που αντιστοιχεί στην ταχύτητα του φωτός.
Αυτή παραμένει σταθερή και
όλα τα συστήματα μεταβάλλουν την γωνία των αξόνων τους ώστε
το πηλίκο X/ t να παραμένει σταθερό και ίσο με c.
Τα γεγονότα Β,Γ είναι ταυτόχρονα μόνο στο κινούμενο και όχι στο ακίνητο.
Τα γεγονότα Α, Β είναι ταυτόσημα
(συμβαίνουν στο ίδιο σημείο του Χώρου)
μόνο για το κινούμενο σύστημα.

- Ένα σημείο του Χωρόχρονου.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Γεγονός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένα μαθηματικό σημείο, μαζί με το χρόνο στον οποίο αναφέρεται, (Α(x,y,z,t)) αποτελεί ένα χωροχρονικό γεγονός ή απλά γεγονός

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.