Science Wiki
Advertisement

Ωμέα

Haumea, Χαουμέια


Μεταποσειδώνια
Κοσμικά Σώματα

Αστροφυσική Νάνος Πλανήτης Νάνοι Πλανήτες

Δήμητρα (Ceres)
Πλούτων (Pluto)
Μακεμάκης (Makemake)
Ωμέα (Haumea)
Έριδα (Eris)
Όρκος (Orcus)
Ανώνυμος Α (2002 MS4)
Σαλακία (Salacia)
Κάωρ (Quaoar)
Ανώνυμος Β (2007 OR10)
Σέδνα (Sedna)

Δορυφόροι Νάνων Πλανητών Μεταποσειδώνιοι Δορυφόροι
Χάρων (Charon) δορυφόρος Πούτωνος
Στυξ (Styx) δορυφόρος Πούτωνος
Ύδρα (Hydra) δορυφόρος Πούτωνος
Νυξ (Nyx) δορυφόρος Πούτωνος
Κέρβερος (Cerberus) δορυφόρος Πούτωνος
Χιάκεια (Hiiaka) δορυφόρος Ωμέας
Ναμάκεια (Namaka) δορυφόρος Ωμέας
Δυσνομία (Dysnomia) δορυφόρος Έριδος

Μεταποσειδώνιο Σώμα Μεταποσειδώνια Σώματα

- Είναι ένας Νάνος Πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος.

- Είναι Μεταποσειδώνιο Κοσμικό Σώμα

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Ηλιακό Σύστημα Ikl.jpg
Solar-System-04-goog.jpg
Αστρικές Ζώνες
Εσω/κή Πλανητική Ζώνη:
Αστεροειδής Ζώνη:
Εξω/κή Πλανητική Ζώνη:
Εσω/κή Ζώνη Kuiper:
Πλουτίνα (plutinos)


Μέση Ζώνη Kuiper:
Κουβενοειδή (cubewanos)
Εξω/κή Ζώνη Kuiper:
Τουτίνα (twotinos)
  • TR66
  • SM165
  • WC19
  • JG81
Διάσπαρτος Δίσκος
(Scatterd Disc)
Νέφος Oort:


Η ονομασία "Ωμέα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ωμέα".

Μέχρι να αποκτήσει επίσημο όνομα, η Χαουμέια είχε λάβει το παρωνύμιο Santa από την ομάδα του Πανεπιστημίου Caltech που την ανακάλυψε, γιατί η εν λόγω ανακάλυψη έγινε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, στις 28 Δεκεμβρίου 2004.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 η ομάδα υπέβαλλε προτάσεις για το επίσημο όνομα, με βάση τις κοινά αποδεκτές αρχές ονοματολογίας ουρανίων σωμάτων που έχει θεσπίσει η Διεθνής Αστρονομική Ένωση. Τα ονόματα προέρχονταν από τη μυθολογία της Χαβάης, τόσο για τον πλανήτη, όσο και για τους δορυφόρους του, ώστε να αποταθεί φόρος τιμής στην νήσο όπου έγινε η ανακάλυψη.

Ανακάλυψη[]

Ο Xosé Luis Optiz Moreno και η ομάδα του ανήγγειλαν την ανακάλυψή της στις 25 Ιουλίου 2005, επενεξετάζοντας εικόνες οι οποίες είχαν ληφθεί τις 7 Μαρτίου 2003. Η ομάδα του Caltech, αποτελούμενη από τους Michael Brown, Chad Troujillo και David Radinowitz, το παρατηρούσε για ήμισυ έτος αλλά δε δημοσιοποίησε τα στοιχεία.

Η ομάδα αρχικά υποστήριξε τον Optiz και την ομάδα του, αλλά μετά απέσυραν την υποστήριξη τους πιστεύοντας πως ο Optiz είχε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τους, τα οποία ήταν προσβάσιμα στο Internet.

Αν και ο Optiz παραδέχθηκε ότι τα είχε υπ' όψιν του, αρνήθηκε ότι υπήρχε απάτη, καθώς υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε τα στοιχεία του Brown απλώς για να επιβεβαιώσει τη δική του ανακάλυψη. Όμως η ανακάλυψη αποδόθηκε στον Optiz και στην ομάδα του, γιατί ανέφερε περισσότερα στοιχεία.

Αργότερα η ομάδα του Brown ανακοίνωσε την ανακάλυψη του πλανήτη νάνου Έρις πριν τη προκαθορισμένη ημερομηνία για να αποφευχθούν διαμάχες.

Εισαγωγή[]

Είναι ένας Κυπέρειος "αστεροειδής" (δηλ. ένα Κοσμικό Σώμα της Ζώνης Kuiper .

Ακριβέστερα, ανήκει στην "κλασσική" στοιβάδα των κουβενοειδών (cubewanos).

Μορφολογία[]

Η Haumea, επίσημη ονομασία (136108) Haumea), γνωστός παλαιότερα και με τον κωδικό 2003 ΕL61 είναι ένας Νάνος Πλανήτης που βρίσκεται στην Ζώνη Kuiper και έχει μάζα το ένα τρίτο αυτής του Πλούτωνα. Έχει δυο δορυφόρους, υψηλό λευκaαύγεια, περίπου 0.7 και γρήγορη περιστροφή για το μέγεθός του.

Φυσικά Χαρακτηριστικά[]

Ονομασία[]

Ανακάλυψη[]

Φυσικά χαρακτηριστικά[]

Η Χαουμέια είναι ένα μεγάλο, επίμηκες υπερποσειδώνιο αντικείμενο. Η μάζα της υπολογίζεται ότι είναι 4.2×1021 χιλιόγραμμα, δηλαδή το 28% της μάζας του Πλούτωνα. Η διαστάσεις της είναι 1960×1520×995 χιλιόμετρα και είναι μεγαλύτερη από τα ουράνια σώματα: Σέδνα, Κάωρ, Όρκος και Βαρούνας.

Περιστρέφεται σε 3.9 ώρες, έχει πυκνότητα 2.6 με 3.3 g/cm³ και έχει λεπτό στρώμα πάγου στο εξωτερικό του, με βραχώδη πυρήνα. Παρότι ο αντίστοιχος σε μορφολογία, Πλούτων έχει παχύ στρώμα πάγου, μεγάλο τμήμα του πάγου που κάλυπτε την Ωμέα μπορεί να αποκολλήθηκε λόγω μιας τεράστιας σύγκρουσης, η οποία δημιούργησε και τους δορυφόρους της.

Επιφάνεια[]

Η επιφάνεια της Ωμέα αποτελείται σε ποσοστό 65%-80% από καθαρό πάγο ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από άγνωστο υλικό και κρυσταλλικό πάγο.

Τροχιά[]

Η Ωμέα είναι ένα κλασσικό αντικείμενο της Ζώνης Kuiper. Έχει μεγάλη κλίση προς την εκλειπτική, σχεδόν 30°. Η μέση απόσταση από τον Ήλιο είναι 6.5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (43 ΑΜ), το αφήλιό της βρίσκεται 7.7 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (51 ΑΜ), ενώ το περιήλιό της είναι 5.3 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (35 ΑΜ) από τον Ήλιο. Η περιφορά της διαρκεί 285 γήινα έτη και η ταχύτητα περιφοράς της είναι 4.484 km/s.

Δορυφόροι[]

Χιάκεια[]

Είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος της Ωμέας και είχε το παρωνύμιο "Rudolph" πριν αποκτήσει το επίσημο όνομά του. Περιφέρεται σε απόσταση 49500 χιλιόμετρων από την Ωμέα και περιφέρεται περί αυτήν σε 49 ημέρες. Το μέγεθός της είναι περίπου 310 χιλιόμετρα. Η επιφάνειά του αποτελείται από πάγο.

Ναμάκεια[]

Είναι ο μικρότερος δορυφόρος της Ωμέα και είχε το παρωνύμιο "Birtzen" πριν αποκτήσει το επίσημο όνομά του. Περιφέρεται 39300 χιλιόμετρα από την Χαουμέια σε 35 ημέρες. Το μέγεθός του είναι 170 χιλιόμετρα.

Οικογένεια[]

Η Ωμέα μοιράζεται την τροχιά του με κάποια υπερποσειδώνια αντικείμενα, σχηματίζοντας μια οικογένεια Υπερποσειδώνιων αντικειμένων. Εκτός από τους δορυφόρους της, αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει τα ουράνια σώματα:

  • 2002 ΤΧ300,
  • 1995 SM55,
  • 1996 TO66,
  • 2003 OP32 και
  • 2005 RR43

τα οποία αποτελούνται από πάγο.

Δημιουργήθηκε όταν ένα αντικείμενο διαμέτρου 1650 χιλιομέτρων περίπου προσέκρουσε στην Ωμέα, η οποία έχασε το 20% της μάζας της και άλλαξε η τροχιά της.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Ηλιακό ΣύστημαIkl.jpg
Αστέρες : Ήλιος
Εσωτερικοί Πλανήτες : Ερμής | Αφροδίτη | Γη | Άρης
Εξωτερικοί Πλανήτες: Ζεύς | Κρόνος | Ουρανός | Ποσειδών |
Νάνοι Πλανήτες: Δήμητρα | Πλούτων | Ωμέα | Μακιμάκης | Έρις |
Μερικοί Δορυφόροι: Σελήνη | Τιτάν | Ευρώπη | Ιώ | Καλλιστώ | Χάρων
Μερικοί Αστεροειδείς: Έρως | Παλλάς | Εστία | Ήρα|Ίρις | Ίσις | Μήτις | Ευρώπη | Άπωφις
Μεταποσειδώνειες Ζώνες:
Ζώνη Kuiper |Διάσπαρτος Δίσκος (Scattered Disc) | Νέφος OortIkl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement