Science Wiki
Advertisement

ΙΑ' Αιών π.Χ.

11th century BC


Χρόνος
Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα
Γεωλογικός Αιώνας
Γεωλογική Εποχή
Ιστορική Εποχή
Αιώνας
Έτος

- Αιώνας της 2ης Χιλιετίας π.Χ.

Χρονολόγιο[]

Ikl.jpg Αιώνες Ikl.jpg
Προχριστιανικοί
Αιώνες 3ης Χιλιετίας π.Χ.
Αιώνες 2ης Χιλιετίας π.Χ.
Αιώνες 1ης Χιλιετίας π.Χ.
Μεταχριστιανικοί
Αιώνες 1ης Χιλιετίας μ.Χ.
Αιώνες 2ης Χιλιετίας μ.Χ.
Αιώνες 3ης Χιλιετίας μ.Χ.


c. 1100? Δυναστική μεταβολή στο Άργος

(θάνατος του Τήμενου, διάδοχος ο γαμβρός του Δηιφόντης) Εξ αιτίας της συνεχιζόμενης αντίθεσης μεταξύ του νέου βασιλέα που πιθανότατα ακολούθησε την πολιτική του πενθερού του και των υιών του Τήμενου η επιρροή του Άργους στην Πελοπόννησο μάλλον εξασθένησε.


Νέα δυναστική μεταβολή στο Άργος

(εκδίωξη του Δηιφόντη, διάδοχος ο Κείσος)

Τελικά η σύγκρουση των παρατάξεων στο Άργος οδήγησε στην καθαίρεση του Δηιφόντη που αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει το Δωρικό κέντρο.


c. 1100?

Δωρική κατάκτηση της Επιδαύρου

Δωρική εκστρατεία (αποτελούμενη από τους εκδιωχθέντας από το Άργος) (υπό τον πρώην βασιλέα Δηιφόντη) καταφθάνει στην Επίδαυρο η οποία καταλαβάνεται αμαχητί.

Κατόπιν συμφωνίας οι Ίωνες κάτοικοι της (υπό τον βασιλέα Πιτυρέα) αναγκάζονται να αποχωρήσουν, μεταναστεύοντας στην Αττική.c. 1090? Ενδωρικές διαμάχες στην Αργολίδα.

Η δημιουργία δεύτερης Δωρικής αρχής στην Επίδαυρο οδήγησε προφανώς σε πόλωση την δωρική εξουσία στην Αργολίδα.

Επακολούθησε Αργειακή εκστρατεία στην Επίδαυρο (υπό τον Φάλκη και Κερύνη) με πιθανό προβαλλόμενο αίτημα την επιστροφή της Υρνηθούς στο Άργος.

Οι Επιδαύριοι (υπό τον Δηιφόντη) αντέδρασαν και στην μάχη που επακολούθησε (ίσως πλησίον του μγν. Υρνήθιου), οι Αργείοι ηττήθηκαν (θάνατος του Κερύνη και της Υρνηθούς).


c. 1085?

Δωρική κατάκτηση της Σικυώνας

Δωρική εκστρατεία καταφθάνει στην Σικυώνα (υπό τον Φάλκη, υιό του Τήμενου)

(Ίσως μετά την αποτυχία της κατάληψης της Επιδαύρου ο Κείσος προτείνει την Σικυώνα, στον αδελφό του, ως φέουδο) η οποία καταλαβάνεται επίσης αμαχητί. Κατόπιν συμφωνίας οι κάτοικοι της (υπό τον βασιλέα Ηρακλείδη Λακεστάδη) αναγκάζονται να δεχθούν τους επελθόντες Δωριείς ως συνοίκους.


c. 1070?

Δωρική εκστρατεία στην Αττική (υπό τους Αλθαιμένη, υιό του Κείσου και Αλήτη)


c. 1065?

Δωρική εκστρατεία στην Κρήτη

(υπό τον Αλθαιμένη?, υιό του Κείσου)c. 1055?

Πολιτειακή μεταβολή στο Άργος

Η συνεχιζόμενη ίσως προσπάθεια των Ηρακλειδών βασιλέων να προσελκύσουν τους Αχαϊκούς πληθυσμούς (επί βασιλείας του Μήδωνος, υιού του Κείσου) οδήγησε την Δωρική αριστοκρατία να εξεγερθεί και να καταλάβει την εξουσία. Η βασιλεία χάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξουσιών της και το πολίτευμα μετατρέπεται σε ολιγαρχικό.


Έφεσος

Άνδροκλος υιός Κόδρου


Μίλητος

Νηλεύς εκ Πύλου


Μυούς

Κοδρύλος υιός Κόδρου


Λέβεδος

Ανδρόπομπος υιός


Κολοφών

Ανδραίμων υιός εκ Πύλου


Πριήνη

Αίπυτος υιός Νηλέως από

Φιλώτας από την Θήβα


Τέως

Αθάμας

Ναυκλής υιός Κόδρου Άποικος και Δάμασος (Αθηναίοι) Γέρης από Βοιωτία


Ερυθρές

Κνώπος υιός Κόδρου


Φώκαια

Φιλογένης από την Αθήνα


Κλαζομενές

Πάραλος


Χίος

Εγέρτιος με διάφορους


Σάμος

Τιμβρίων υιός Προκλής

Προσωπικότητες[]

Ανθρώπινα Έργα[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement