Δεύτερος Νόμος Newton

Newton's Law, Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα, Θεμελιώδης Νόμος Μηχανικής


2ος Νόμος Νεύτωνα Ισαάκ Νεύτων

2ος Νόμος Newton

2ος Νόμος Νεύτωνα

2ος Νόμος Νεύτωνα Ρευστοδυναμική

Επιστημονικός Νόμος Επιστημονικοί Νόμοι
Μαθηματικό Θεώρημα Νόμοι Μαθηματικών
Φυσικός Νόμος Νόμοι Φυσικής
Νόμοι Χημείας
Νόμοι Γεωλογίας
Νόμοι Βιολογίας
Νόμοι Οικονομίας

Φυσική
Φυσικοί Γης Νόμοι Φυσικής Νόμοι Φυσικής Θεωρίες Φυσικής Πειράματα Φυσικής Παράδοξα ΦυσικήςΠροβλήματα Φυσικής

- Νόμος της Φυσικής.

- Ακριβέστερα, είναι ένας νόμος της Κλασσικής Μηχανικής

- Χρονολογία ανακάλυψης.

(όπως και οι άλλο δύο νόμοι του Νεύτωνα, δημοσιεύτηκαν το 1687, σύμφωνα με τη μετάφραση του Andrew Motte ).

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "νόμος" σχετίζεται ετυμολογικά με το όνομα του φυσικού επιστήμονα "Newton ".

Διατύπωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φυσική Διατύπωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Άν το διανυσματικό άθροισμα των δυνάμεων, των επιδράσεων που ασκούνται σε ένα σώμα, είναι διάφορο του μηδενός

τότε το διανυσματικό άθροισμα (Σ) των δυνάμεων (F) ισούται με το γινόμενο της μάζας (m) του σώματος αυτού επί την επιτάχυνση (a) της κίνησης που αναγκάζεται να εκτελέσει.

Μαθηματική Έκφραση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η μαθηματική εξίσωση που εκφράζει τον φυσικό αυτό νόμο είναι:

Συνοπτικά έχουμε:

Δεν μπόρεσε να γίνει ανάλυση του όρου. (Λάθος σύνταξης): {\displaystyle \begin {array} \mathsf \color{Red} \bold{2nd \; Newton's \; law} \\ .......... \\ m \cdot a = F \\ .......... \\ m = Mass \; of \; Body \; or \; Particle \\ a = Acceleration \; of \; Motion \\ F = Force \; of \; Enviroment's \; Interaction \\ \end {array} }

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.