Science Wiki
Advertisement

Η' Αιών π.Χ.

8th century BC


Χρόνος
Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα
Γεωλογικός Αιώνας
Γεωλογική Εποχή
Ιστορική Εποχή
Αιώνας
Έτος

- Αιώνας της 1ης Χιλιετίας π.Χ.

Χρονολόγιο[]

Ikl.jpg Αιώνες Ikl.jpg
Προχριστιανικοί
Αιώνες 3ης Χιλιετίας π.Χ.
Αιώνες 2ης Χιλιετίας π.Χ.
Αιώνες 1ης Χιλιετίας π.Χ.
Μεταχριστιανικοί
Αιώνες 1ης Χιλιετίας μ.Χ.
Αιώνες 2ης Χιλιετίας μ.Χ.
Αιώνες 3ης Χιλιετίας μ.Χ.


Πρώτο Τέταρτο[]

( 800 - 776 )

c. 800

2ος Σπαρτο-Αρκαδικός Πόλεμος
Πόλεμος Σπάρτης - Τεγέας
Σπαρτιατική εκστρατεία στην Νότια Αρκαδία
(υπό τον βασιλέα Χάριλλο).
Ήττα και υποχώρηση Σπαρτιατών.
(αιχμαλωτισμός του Χάριλλου).
(Οι σχέσεις των δύο πόλεων ήσαν πιθανώς αρκετά καλές πριν την καταστροφή της Αίγυδας αλλά εξελίχθησαν σε εχθρικές όταν τα δύο κράτη απέκτησαν κοινά σύνορα).

c. 790 - c. 780?

2ος Λακωνικός Πόλεμος
Πόλεμος Σπάρτης - Αμυκλών
Οι Σπαρτιάτες εμπλέκονται σε δεκαετή πόλεμο στην Αχαϊκή Μέση Λακωνία (υπό τον στρατηγό Τιμόμαχο του Οίκου των Αιγειδών) και με την Αχαϊκή πόλη Αμύκλες.
Τελικά ο στρατηγός Τιμόμαχο (του Οίκου των Αιγειδών) επιτυγχάνει την παράδοση της.
(Η φήμη για δεκαετή πολιορκία μάλλον ανακλά πρόθεση ιστοριογράφων για παραλληλισμό με την Τροία)
Παράλληλα ή λίγο αργότερα, υποκύπτουν η Φάριδα και οι Γερόνθες, Αχαϊκές πόλεις σύμμαχες των Αμυκλών.
(Πιθανότατα η Σπάρτη, μετά την απαλλαγή της από τα προβλήματά της στο βόρεια σύνορα, ενδιαφέρθηκε για την διείσδυσή της στην πλούσια νότια Λακωνία, ερχόμενη έτσι σε σύγκρουση με την πιθανή έως τώρα κύρια σύμμαχό της, την Αχαϊκή πόλη των Αμυκλών.
Μετά τον πόλεμο οι κάτοικοι της Φάριδας και των Γερονθών εκδιώχθηκαν αμέσως από τις πόλεις τους και αντικαταστάθηκαν με Σπαρτιάτες εποίκους ενώ βαθμιαία το ίδιο συνέβηκε και στις Αμύκλες.
(Ο πόλεμος αυτός ήταν ίσως ο αρχικός κρίκος της αλυσσίδας των ιμπεριαλιστικών πολέμων που σύντομα θα αναδείκνυαν την Σπάρτη ως την ισχυρότερη Πελοποννησιακή δύναμη).

c. 780?

1ος Ολυμπιακός Πόλεμος
Α' Πόλεμος Ήλιδας - Πίσας
Συνεχίζοντας την εξάπλωσή τους στην Β.Δ. Πελοπόννησο οι Ηλείοι έρχονται αντιμέτωποι με τους Πισάτες.
Η νίκη τους επί των αντιπάλων τους τους εξασφαλίζει την Ολυμπία και την περιοχή της.

aft. 780? 3ος Λακωνικός Πόλεμος (775 - 765)

Οι σχέσεις με τους Μινύες που πιθανόν ελέγχουν Νότια Λακωνία και Ταιναρική χερσόνησο ψυχραίνονται και γίνονται εχθρικές
Σπαρτιατική κατάκτηση της Νότιας Λακωνίας και της Ταιναρικής χερσονήσου.
Μετά την κατάληψη των Αμυκλών οι Σπαρτιάτες αρχίζουν την βαθμιαία διείσδυσή τους προς την Νότια Λακωνία, όπου όμως πιθανώς συναντούν την αντίδραση τόσο του Αχαϊκού Έλους, της σημαντικότερης της πόλης της περιοχής, όσο και της Μινυακής πόλης, στη θέση της μγν. Ασίνης.
(Ίσως αυτή είναι η πρώτη φορά που το Σπαρτιατικό κράτος αποκτά διέξοδο στην Αιγαιωτική Θάλασσα).

776

Αναδιοργάνωση Ολυμπίων από την Ήλιδα
Έναρξη των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων.
(Την διοργάνωση ανέλαβε ο βασιλέας Ίφιτος ενώ η συμμετοχή του Σπαρτιάτη Λυκούργου (επιτρόπου του βασιλέα Χάριλλου) προφανώς αποτελεί μεταγενέστερο κατασκεύασμα).
(Η αναβίωση των διασήμων εορτών και αγώνων

του Μυκηναϊκού κόσμου στην Ολυμπία, που αποτελούσε βέβαια μία προσπάθεια εξύψωσης του Ηλειακού κύρους στον Πελοποννησιακό χώρο, θα προκάλεσε την δυσαρέσκεια του, παρηκμάζοντος μεν αλλά διατηρούντος δε τις βλέψεις του για την πελοποννησιακή πρωτοκαθεδρία, Άργους.

Πιθανότατα το Άργος προωθούσε ως κυρίαρχη εορτή της Πελοποννήσου, τα Ηραία και επομένως η αναβίωση των Ολυμπίων έπληττε καίρια την πολιτιστική πολιτική του.
(Ίσως για τον ίδιο ακριβώς λόγο η απήχηση των Ολυμπίων άρχισε να αυξάνει συνεχώς καθώς οι αντιτιθέμενες, στην Αργειακή ηγεμονία, πόλεις έσπευδαν να συμμετάσχουν).

Δεύτερο Τέταρτο[]

( 775 - 751 )

c. 780 - 770?

Κοινοπολιτεία Σπάρτης - Μινυών
Η Σπάρτη παραχωρεί πολιτικά προνόμια στους Μινύες (ίσως επειδή η υποστήριξή τους ήταν καίριας σημασίας για την κατάληψη των Αμυκλών).

bef. 770?

(Πιθανή) Συμμαχία Μεσσηνίας - Ήλιδας.
Το γεγονός προκύπτει από την συνεχή σειρά δύο Μεσσηνίων ολυμπιονικών (768, 764) σε εποχή που οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν είχαν ακόμη αποκτήσει διαπελοποννησιακή καθιέρωση.
(Άλλωστε και οι δύο είχαν κάτι κοινό:
ασκούσαν ιμπεριαλιστική πολιτική σε δύο τμήματα

της Πελοποννήσου το Ν.Α. και το Β.Α. αντίστοιχα).

Επιπλέον η συμμετοχή αυτή ακριβώς των Μεσσηνίων, σε αγώνες εορτής εχθρικής προς το Άργος, ήταν πιθανόν ένας τρόπος έκφρασης της διαφοροποίησης τους από το Δωριακό κέντρο εξουσίας.

c. 765?

3ος Σπαρτο-Αργειακός Πόλεμος
Πόλεμος Σπάρτης - Άργους
Σπαρτιατική εκστρατεία στην Αργεία
(υπό τον βασιλέα Νίκανδρο) (773 - 735 π.Χ.)
Η Σπαρτιατική αυτή εκστρατεία πιθανόν είχε τις ίδιες αφορμές όπως και η προηγούμενη ήταν όμως περισσότερο καταστρεπτική για τους Αργείους που πιθανότατα γνώρισαν την χειρότερη περίοδο κάμψης τους.
Η Ασίνη συμπαρατάσσεται με την Σπάρτη.
(Είναι πιθανόν η Ασίνη να βοήθησε με τον στόλο της στην μεταφορά της Σπαρτιατικής δύναμης από κάποιο λιμένα της Λακωνίας ή της Κυνουρίας στην Αργολίδα).

765 - 760

Πόλεμος Άργους - Ασίνης
Οι Αργείοι, ανακάμψαντες εν μέρει μετά την Σπαρτιατική εισβολή, και αφού πιθανόν εξασφάλισαν

την ειρήνη με τις άλλες Αργολιδικές πόλεις αποκλείουν την Ασίνη (υπό τον βασιλέα τους Έρατο).


c. 767?

Κοινωνική αναταραχή στη Σπάρτη
(θέσπιση της αρχής των εφόρων)
Αποικιστική επιχείρηση στην Θήρα
Η επικράτηση της βασιλικής εξουσίας ανάγκασε τους αντιτιθέμενους Αιγείδες να εγκαταλείψουν την Λακωνία συμμετέχοντας σε αποικιστική αποστολή.
Στην αποστολή αυτή επίσης συμμετείχαν και οι εμπλακέντες Μινύες.

c. 765?
Σπαρτιατική κατάκτηση της Δενθελιάτιδας
Οι Σπαρτιάτες καταλαμβάνουν την περιοχή

(υπό τον βασιλέα Τήλεκλο, επί της βασιλείας Νικάνδρου).

Οι κώμες της Ποιάεσσα, Εχιές και Τράγιο αναγκάζονται να δεχθούν Σπαρτιάτες εποίκους.
(Πιθανόν η Σπάρτης αποφάσισε την κατάκτηση της Δενθελιάτιδας υπό την απειλή κοινωνικής αναταραχής εξ αιτίας πιεστικής ανάγκης για διανομή γαιών σε αγρότες).

c. 763?

Νίκη κατά των Μινυών (4ος Σπαρτο-Λακωνικός Πόλεμος). Η Σπάρτη καταλαμβάνει την Ταιναρική Χερσόνησο.
Καταστροφή της Ασίνης
Μετά από πιθανόν πολυετή πολιορκία οι Ασιναίοι αναγκάζονται να εκκενώσουν την πόλη τους η οποία καταστρέφεται ολοκληρωτικά από τους πολιορκητές.
Οι πρόσφυγες κατέφυγαν με πλοία στην Λακωνία.
Στην αναταραχή αυτή εμπλέχθηκαν πιθανότατα τόσο οι Αιγείδες, που ζητούσαν τον περιορισμό της βασιλικής εξουσίας, όσο και οι Μινύες της Ταιναρικής χερσονήσου (που πιθανότατα συνεργάσθηκαν με τους Αιγείδες).

762?

Ίδρυση της Λακωνικής Ασίνης.
Οι Σπαρτιάτες εγκαθιστούν τους Ασιναίους πρόσφυγες

στον οικισμό των εκδιωχθέντων Μινυών, στην Ταιναρική χερσόνησο.

c. 760

Επεισόδιο των Λιμνών
Η Σπαρτιατική κατάκτηση της Δενθελιάτιδας όμως

προκαλεί την αντίδραση της Μεσσηνιακής ομοσπονδίας. (επί της βασιλείας του Φίντα) που καταλήγει σε επεισόδιο στην κώμη Λίμνες (στο οποίο φονεύεται ο βασιλέας Τήλεκλος).

Το επεισόδιο αυτό ήταν ίσως η πρώτη προστριβή

μεταξύ Σπάρτης και Μεσσηνιακής Ομοσπονδίας που οδήγησε στην διακοπή των έως τότε φιλικών σχέσεων.

c. 760

Δυναστική μεταβολή στη Σπάρτη
(ο Αλκαμένης διαδέχεται τον θανόντα πατέρα του Τήλεκλο)
Οι Σπαρτιάτες πιεζόμενοι πιθανώς από κοινωνικές αναταραχές που πρωτοστατεί μάλλον οι Αιγείδες με σκοπό ίσως τον περιορισμό της βασιλικής εξουσίας, δεν αντιδρούν στην Μεσσηνιακή πρόκληση.

c. 759?

3ος Λακωνικός Πόλεμος
Πόλεμος Σπάρτης - Έλους
Η συνεχιζόμενη διείσδυση της Σπάρτης στην κοιλάδα του Κάτω Ευρώτα την οδηγεί τελικά σε σύγκρουση με το Αχαϊκό Έλος την σημαντικότερη πόλη της περιοχής.
Τελικά οι Σπαρτιάτες πολιορκούν το Έλος, (υπό τον βασιλέα Αγιάδη Αλκαμένη) το οποίο ζητά την βοήθεια του Άργους.
Παρά την Αργειακή βοήθεια η πόλη υποκύπτει.

Μετά την πτώση του Έλους, όλη η Νότια Λακωνία (Κροκεές, Γύθειο κ.α.) προσαρτάται οριστικά πλέον στο Σπαρτιατικό κράτος.

c. 758?

4ος Σπαρτο-Αργειακός Πόλεμος
Εξέγερση των Αχαιών της Νοτ. Λακωνίας με πιθανό κέντρο το Έλος

(εξ ού η, στο εξής επικρατήσασα, ονομασία Είλωτες) και με ενεργή συμπαράσταση του Άργους.

(Οι Αχαϊκές πόλεις της Ν. Λακωνίας πιθανόν δεν έπαιξαν ενεργό ρόλο στον πόλεμο Σπάρτης - Έλους νομίζοντας ότι η κυριαρχία της Σπάρτης θα ήταν απλά μία εναλλαγή κυριάρχου του υποτελειακού τους καθεστώτος.
Όταν όμως διαπίστωσαν την πρόθεση των Σπαρτιατών να οικειοποιηθούν με εποικισμό τα πλούσια εδάφη τους, προχώρησαν στην εξέγερση).
Οι Σπαρτιάτες όμως νικούν τους εισβαλλόντες Αργείους και καταπνίγουν την Αχαϊκή εξέγερση.

bef. 755?

Δυναστική και πολιτειακή μεταβολή στο Άργος.
(Άνοδος στη εξουσία του Φείδωνα του Πρεσβύτερου, ένατου απογόνου του Ηρακλείδη Τήμενου)
Πιθανόν οι διαρκείς ταπεινώσεις του Άργους (ήττες στο νότο από Σπάρτης αλλά και μέσα στην ίδια Β.Δ. Πελοπόννησο) οδηγούν στον περιορισμό της επιρροής των ευγενών και ενίσχυση της σκιώδους, μέχρι τώρα, βασιλικής εξουσίας.

bef. 755?

Ανάκαμψη της Αργειακής δύναμης.
Προφανώς οι Αργείοι (υπό τον βασιλέα Φείδωνα) προσπαθούν να επιβάλλουν και πάλι την ηγεμονία τους στις πόλεις της Αργολίδας.

c. 755?

5ος Σπαρτο-Αργειακός Πόλεμος
Πόλεμος Σπάρτης - Άργους
Οι Αργείοι (υπό τον βασιλέα Φείδωνα) ανακόπτουν πιθανή Σπαρτιατική εκστρατεία στην Αργεία και στην επισυναφθείσα μάχη οι Σπαρτιάτες συντρίβονται.
(Η Σπαρτιατική επέμβαση ίσως να προκλήθηκε από αίτηση των Αργολιδικών πόλεων που απειλούμενες από την αναγεννηθείσα Αργειακή επιθετικότητα ζήτησαν και πάλι την βοήθεια της Σπάρτης).

aft. 755?

Ανάκαμψη της Αργειακής δύναμης.
Οι Αργείοι (υπό τον βασιλέα Φείδωνος Β') (μετά και την νίκη τους επί των Σπαρτιατών) επιτυγχάνουν την ανάκτηση της "κληρονομίας του Τήμενου".
Μια σειρά πόλεων της Αργολίδας αναγκάζονται να αναγνωρίσουν και πάλι την Αργειακή επικυριαρχία

(Πιθανότερες μεταξύ αυτών είναι:

753

Κατάλυση της βασιλείας στην Αθήνα
Αντικατάστασή της με την ετήσια αρχή.

c. 751?

Αποικιστική επιχείρηση στην Θήρα
Η επικράτηση της βασιλικής εξουσίας ανάγκασε τους αντιτιθέμενους Αιγείδες να εκκενώσουν την Λακωνία συμμετέχοντας σε αποικιστική αποστολή.
Στην αποστολή αυτή επίσης συμμετείχαν και οι εμπλακέντες Μινύες.

Τρίτο Τέταρτο[]

( 750 - 726 )

bef. 748

Συμμαχία Άργους - Πίσας

Έχοντας κυριαρχήσει οι Αργείοι στην Αργολίδα προσπαθούν να ανακτήσουν την επιρροή τους σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Στα πλαίσια της διείσδυσής τους Β.Α. Πελοποννήσου προφανώς εντάσσεται και η συμμαχία τους με την Πίσα.


748

2ος Ολυμπιακός Πόλεμος

Πόλεμος μεταξύ Πίσας - Ήλιδας.

Κατάληψη της Ολυμπίας από την Πίσα.

Οι Πισάτες στηριζόμενοι στην στρατιωτική βοήθεια των Αργείων (επί της βασιλείας του Φείδωνα) αφαιρούν από την Ηλείους την Ολυμπία (και συνεπώς και την οργάνωση των Ολυμπίων).

Οι Ηλείοι και οι απανταχού σύμμαχοί τους κηρύσσουν άκυρη την διοργάνωση αυτή.


c. 745

Αργειακή επέμβαση στην Κόρινθο

Η Αργειακή ανάκαμψη προκαλεί αναταραχή στην επίσης Δωρική αυτή πόλη.

Η ισχυροποίηση της φιλοαργειακής παράταξης προκαλεί την στρατιωτική επέμβαση των Αργείων (υπό τον βασιλέα Φείδωνα).

Όμως στις επακολουθήσασες συγκρούσεις οι Αργείοι αποκρούονται (θάνατος του Φείδωνα).


747 π.Χ.

Κατάλυση βασιλείας στην Κόρινθο

Η βασιλεία έλαβε τέλος στην Κόρινθο και περισότεροι από διακόσιους αριστοκράτες, από τον Οίκο των Βακχιαδών, απόγονοι του Ηρακλή, ανέλαβαν την ηγεμονία της πόλης και την κυβέρνησαν επί δύο αιώνες, εκλέγοντας ανά έτος, ένα συμβούλιο, έναν πρύτανη και έναν πολέμαρχο.


aft. 745

Δυναστική και πολιτειακή μεταβολή στο Άργος

Ο θάνατος του Φείδωνα ενεργοποιεί πιθανότατα την υποβόσκουσα αντίδραση των ευγενών που επιτυγχάνουν και πάλι τον περιορισμό της βασιλικής εξουσίας.


aft. 745

Νέα κάμψη του Άργους.

Η αναταραχή που επικράτησε στο Άργος μετά τον θάνατο του Φείδωνα έδωσε το έναυσμα της απαλλαγής των πόλεων της Β.Α. Πελοποννήσου από την Αργειακή επικυριαρχία.

Βαθμιαία αποκαταστάθηκε η "προ-Φείδωνεια" κατάσταση.


c.. 745

Πολιτειακή μεταβολή στην Κόρινθο

Η κοινωνική αναταραχή συνεχίζεται (δολοφονία του βασιλέα Τελέστη)

Ο βασιλικός Οίκος των Βακχιαδών καταργεί την βασιλεία και αναλαμβάνει την εξουσία.


bef. 744

Επανάκτηση της Ολυμπίας από την Ήλιδα

Οι Ηλείοι καταλαμβάνουν και πάλι την πόλη (και επανακτούν την οργάνωση των Ολυμπίων) καθώς η στέρηση της Αργειακής υποστήριξης δεν επιτρέπει στους Πισάτες την κατοχή της.


c. 740

2ος Κορινθο-Μεγαρικός Πόλεμος

(Πόλεμος Κορίνθου - Μεγάρων)

Οι Κορίνθιοι εισβάλλουν στην Δυτική Μεγαρίδα, νικούν σε μάχη τους Μεγαρείς και προσαρτούν την Κρομμυωνία.

Κόρινθος προφανώς επωφελήθηκε από την επελθούσα αδυναμία του Άργους να υποστηρίξει τους εξω-πελοποννησιακούς συμμάχους του).


bef.745? (bef. 737?)

Πολιτικές διαμάχες στην Μεσσηνία

Η συνεχής έως προσπάθεια των Δωριέων της Στενυκλήρου να υποτάξουν τις Αχαϊκές πόλεις της περιοχής έχει πιθανότατα προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην Μεσσηνιακή ομοσπονδία που οδήγησαν στην δημιουργία "λακωνίζουσας" παράταξης ακόμη και σε πιθανή αίτηση βοήθειας από την Σπάρτη.


745? (737?)

Επεισόδιο μεταξύ του Μεσσήνιου Πολυχάρη (ολυμπιονίκη (764) και του Σπαρτιάτη Εύαιφνου


744 (736)

Εσωτερική διαμάχη στην Μεσσηνία

Η "λακωνίζουσα" παράταξη (υπό τον αδελφό του βασιλέα, Ανδροκλή) ζητά την αποδοχή των Σπαρτιατικών αξιώσεων.

Επακολουθεί εμφύλια διαμάχη κατά την οποία επικρατεί η βασιλική παράταξη (θάνατος του Ανδροκλή).

Αποστολή Μεσσηνιακής πρεσβείας στη Σπάρτη για απόρριψη των Σπαρτιατικών προτάσεων.

Πρόταση για διαιτησία στο Άργος (η οποία βέβαια δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την Σπάρτη, καθώς οι σχέσεις τους ήταν αρκετά εχθρικές).


744 (736)

Δυναστική μεταβολή στη Μεσσηνία

(θάνατος βασιλέα Αντιόχου και άνοδος του υιού του Ευφαή).

Πιθανή αναταραχή στην Μεσσηνία


743 (735)

Αρχή του πολέμου Σπάρτης - Μεσσηνίας (α΄φάση)

Εισβολή των Σπαρτιατών στην Στενύκλαρο (υπό τον Αγιάδη βασιλέα Αλκαμένη) και κατάληψη της Άμφειας (οχυρής πόλης, στα σύνορα της Στενύκλαρου με την Αιγύτιδα).


742 (734)

Σπαρτιατική εκστρατεία στην Στενύκλαρο.

(με ορμητήριο την Άμφεια)

και δήωση των Μεσσηνιακών καλλιεργειών.


741 (733)

Νέα Σπαρτιατική εκστρατεία στην Στενύκλαρο.

(με ορμητήριο την Άμφεια) και δήωση των Μεσσηνιακών καλλιεργειών.

(Πιθανή απώλεια της Ανατολικής Στενύκλαρου από τους Μεσσήνιους).


740 (732)

Η Μεσσηνιακή εκστρατεία στην Ανατολική Στενύκλαρο υπό τον βασιλέα Ευφαή) ανακόπτεται, μετά από αμφίρροπη μάχη, από τους σπεύσαντες σε συνάντησή τους, Σπαρτιάτες.


739 (731)

Η Σπαρτιατική εκστρατεία στην Δυτική Στενύκλαρο (υπό τον Αγιάδη βασιλέα Πολύδωρο, τον Ευρυπωντίδη βασιλέα Θεόπομπο και τον στρατηγό Ευρυλέοντα (από τον εναπομείναντες στην Σπάρτη Αιγείδες) καταλήγει σε ήττα των Μεσσηνίων.


738 (730)

Απόσυρση Μεσσηνίων στην Ιθώμη

Οι Μεσσήνιοι εγκαταλείπουν τις κτήσεις τους στην Δυτική Στενύκλαρο καθώς και στην Παρρασία της Αρκαδίας και αποσύρονται στο όρος Ιθώμη.

Μεταφέρουν επίσης την έδρα τους από την πιθανή πόλη Στενύκλαρο, που πρέπει να είχε ήδη καταστραφεί κατά την διάρκεια των Σπαρτιατικών επιδρομών, στην οχυρή πόλη Ιθώμη.

Τέταρτο Τέταρτο[]

( 725 - 701 )

730 (722) β΄φάση του πολέμου Σπάρτης - Μεσσηνίας

Η Μεσσηνιακή εκστρατεία (υπό τον βασιλέα Ευφαή) στην Στενυκλήριο πεδιάδα καταλήγει σε ήττα από τους σπεύσαντες Σπαρτιάτες (θάνατος του βασιλέα Ευφαή).

Η επακολουθήσασα Σπαρτιατική προέλαση στη Ιθώμη ανακόπτεται δύσκολα από τους Μεσσήνιους (υπό τον στρατηγό Αριστόδημο).

730 (722) Δυναστική μεταβολή στην Μεσσηνία

(Τον φονευθέντα βασιλέα Ευφαή διαδέχεται παρά τις αντιρρήσεις των ευγενών (Δάμις, Κλέονις κ.α.) ο στρατηγός Αριστόδημος).


bef. 727 (bef. 717)

Οι Μεσσήνιοι της Ιθώμης εξασφαλίζουν την ενεργή συμπαράσταση του Άργους, της Σικυώνας και ωρισμένων Αρκαδικών πόλεων (3ος Σπαρτο-Αρκαδικός Πόλεμος).

(Πιθανότατα οι Σπαρτιατικές νίκες ανησύχησαν την ηγέτιδα δύναμη της Πελοποννήσου, το Άργος, που αποφάσισε να επέμβει για να αποτρέψει την επαπειλούμενη πλήρη συντριβή των Μεσσηνίων).

Η συμμαχία όμως Άργους - Μεσσηνίων έχει ως άμεση συνέπεια την προσέγγιση της Κορίνθου, κύριας αντιπάλου του Άργους, με την Σπάρτη.

727 (717)

Η Μεσσηνιακή εκστρατεία στην Στενύκληρια πεδιάδα (υπό τον βασιλέα Αριστόδημο) (με την συμμετοχή συμμαχικών επικουριών) καταλήγει σε νέα Σπαρτιατική νίκη.

Οι Μεσσήνιοι υποχωρούν και πάλι στην Ιθώμη.


725 (715)

beginning

Πολιορκία της Ιθώμης

Οι Σπαρτιάτες εισβάλλουν στην ορεινή περιοχή και αποκλείουν την οχυρή Ιθώμη.


725 (715) first half

Δυναστική μεταβολή στην Μεσσηνία

Οι δυσκολίες από την πολιορκία ενδυναμώνουν την αντίδραση των ευγενών κατά της βασιλικής πολιτικής (αυτοκτονία? του βασιλέα Αριστόδημου ενώ στην εξουσία ανέρχεται ο Δάμις.


724 (715) second half Πτώση Ιθώμης

Οι αποκλεισμένοι Μεσσήνιοι επειχειρούν έξοδο και στην επακολουθήσασα μάχη ηττώνται.

Οι Σπαρτιάτες εισέρχονται και καταταλαμβάνουν την πόλη την οποία στη συνέχεια καταστρέφουν.

Τέλος του Α' πολέμου Σπάρτης - Μεσσηνίας. Οι Μεσσήνιοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Μεσσηνία.

719/8

6ος Σπαρτο-Αργειακός Πόλεμος

Οι Σπαρτιάτες απαλλαγμένοι από την εμπλοκή τους στο Μεσσηνικαό Πόλεμο στρέφουν την προσοχή τους στην Κυνουρία όπου οι Αργείοι επωφελούμενοι είχαν προφανώς καταλάβει κάποια εδάφη. Η Σπαρτιατική εκστρατεία (υπό τον Θεόπομπο) αποτέλεσε προφανώς άλλη μία επιτυχία της Σπάρτης

(τον πόλεμο αυτό αναφέρει μόνον ο Ευσέβιος)

c.715 Πολιτική αναταραχή στην Σπάρτη

Ο θεωρούμενος ως αστίζων βασιλέας Πολύδωρος δολοφονείται από τους ευγενείς (Πολέμων)

Νέα πολιτική κρίση εκσπάει.


706 Συνωμοσία Παρθενιών


aft.715

3ος Κορινθο-Μεγαρικός Πόλεμος (Πόλεμος Μεγάρων - Κορίνθου Οι Μεγαρείς εισβάλλουν στην Κρομμυωνία (υπό τον στρατηγό Όρσιππο, ολυμπιονίκη (720)) νικούν τους Κορίνθιους και επανακαταλαμβάνουν την περιοχή.


aft. 715

Πόλεμος? Σπάρτης - Φαρών

Μετά την ήττα των Μεσσηνίων οι Σπαρτιάτες στρέφονται κατά των Φαρών, Αχαϊκής πόλης, (η οποία ίσως ακολούθησε ουδέτερη στάση στον πόλεμο Σπάρτης - Μεσσηνίας)

Η πτώση των Φαρών άνοιξε για τους Σπαρτιάτες τον δρόμο προς την πεδιάδα της Μακαρίας, της οποίας οι κωμοπόλεις ανεγνώρισαν πιθανώς την Σπαρτιατική επικυριαρχία.

aft. 715

Η πτώση της Ιθώμης σηματοδότησε την έναρξη του εκπατρισμού των Δωριέων Μεσσηνίων και όσων από τους Αχαιούς τους υποστήριξαν.

Ένα σημαντικό μέρος

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement