Μονάς Coulomb

Measurement Unit


Μέτρηση Μονάδες Μέτρησης

- Μία Μονάδα Μέτρησης

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Coulomb" σχετίζεται ετυμολογικά με το όνομα του επιστήμονα "Charles-Augustin de Coulomb".

Συμβολισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The coulomb (symbol: C) is the SI unit of electric charge.

Ορισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

1 coulomb is the amount of electric charge carried by a current of 1 ampere flowing for 1 second.

It can also be defined in terms of capacitance and voltage, where one coulomb is defined as one farad of capacitance times one volt of electric potential difference:

Φυσική Σημασία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The coulomb is also the unit of electric flux.

In principle, the coulomb could be defined in terms of the charge of an electron or elementary charge. Since the values of the Josephson (CIPM (1988) Recommendation 1, PV 56; 19) and von Klitzing (CIPM (1988), Recommendation 2, PV 56; 20) constants have been given conventional values (KJ ≡ 4.835 979Πρότυπο:E Hz/V and RK ≡ 2.581 280 7Πρότυπο:E Ω), it is possible to combine these values to form an alternative (not yet official) definition of the coulomb. A coulomb is then equal to exactly 6.241 509 629 152 65Πρότυπο:E elementary charges. Combined with the current definition of the ampere, this proposed definition would make the kilogram a derived unit.

If two point charges of + 1 C are held one meter away from each other, the repulsive force they will feel is given by Coulomb's Law as 8.988Πρότυπο:E N [1]. This is roughly equal to the gravitational force of 900,000 metric tons of mass at the surface of the Earth. Because these forces are so large, it can be informally stated that "a coulomb is a lot of charge." In everyday life, most things don't have a large surplus of charge -- e.g. normal human beings standing one meter away from each other generally don't feel any electrostatic force between them, and have a capacity to feel a force of ~10 N (~1 kg). From this, it can be conjectured that they generally have a net charge of less than 30 µC [2].

Ιστορία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

The ampere was historically a derived unit - being defined as 1 coulomb per second. Therefore the coulomb, rather than the ampere, was the SI base electrical unit.

Recently (1960) the SI system made the ampere the base unit (See http://alpha.montclair.edu/~kowalskiL/SI/SI_PAGE.HTML).

Μετατροπή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • The elementary charge is approximately 160.2176 zC.
  • 1 coulomb is the amount of electrical charge in 6.241Πρότυπο:E electrons or other elementary charged particles.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.