FANDOM


Madduwatta

Madduwatta


Hittite-King-goog

Αρσαβία Ηγεμόνες Αρσαβίας Χετταίοι Χετταϊκή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας

Maps-Ionia-06-wik

Ιωνία Λυδία

- Ένας βασιλέας της Lukka (δηλ. της μεταγενέστερης Ασιατικής Ιωνίας)

- Ένας Βασιλέας της Zippasla (δηλ. της μεταγενέστερης Σιπύλειας Μαγνησίας)

- Ένας Βασιλέας της Arzawa (δηλ. της Χετταϊκής Δαρδανίας) (1370 - 1355 π.Χ.).

- Πιθανότητα, ταυτίζεται με τον Ιοβάτη της Μυκηναϊκής Λυκίας.

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Νεο-Χετταϊκή Εποχή, 14ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

ΕτυμολογίαEdit

Το όνομα "Mad-duwatta" συνδέεται ετυμολογικά με το όνομα του θεού (?) "Mad" (~ Μάνης). και Μάδυτος

ΓενεαλογίαEdit

- Πατέρας:

- Μητέρα: [[]]

- Σύζυγος: [[]]

- Τέκνα:

ΒιογραφίαEdit

Τα σπουδαιότερα γεγονότα του βίου του είναι:

Σύγχρονος του Ταντάλου Α' (1390 - 1365 π.Χ.) και του Αρναβάνδου (1365 - 1355 π.Χ.)

Perhaps, Madduwatta (or Madyattes, in Hellenized rendering was first a local king of a Lukka city-state at coast of southwestern Asia Minor.

He faced a struggle, in the Lukka Lands, against a "man from Ahhiya", named Attarisiya (= Αστερίων) (or Atreus, in Hellenized rendering[1]) and lost his rule.

Tudhaliya I, great king of Hittite Empire, gave Madduwatta asylum, and even gave him the mountainous kingdom Zippasla (i.e. Sippylos, the mountainous part of Lydia?) with the Siyanti River Land (Maeandrus river?); but, on condition that Madduwatta use it as a base to invade Arzawa.

When Madduwatta did this, Kupanta-Kurunta, king of Arzawa, destroyed his army and occupied Zippasla.

Once more, Tudhaliya I defeated Madduwatta's enemy and restored Madduwatta to his throne.

And then, Madduwatta's previous enemy Attarisiya attacked Zippasla, with 100 chariots.

This time, Madduwatta did not even defend himself, but fled a third time to the Hittites. Tudhaliya I sent a third army under Kisnapali (a Hittite general) to the land to drive Attarissiya out. Αυτή την φορά ο Χετταϊκός στρατός δεν αποσύρθηκε αλλά διατάχθηκε να παραμείνει στην περιοχή.

Madduwatta, apparently, then decided he was never again going to suffer such indignities. When Dalawa ( = Τλως) and Hinduwa ( = Καύνος rebelled, Madduwatta suggested that Kisnapali take Hinduwa while Madduwatta take Dalawa.

But while Kisnapili was on his way to Hinduwa, Madduwatta allied with Dalawa, and with its help ambushed and killed Kisnapali.

Independent once more, Madduwatta married the Arzawan king's daughter, and soon took that kingdom too (περί το 1370 π.Χ.).

When Tudhaliya I ordered Madduwatta to put down a revolt in Hapalla (~ Καβαλία (τότε περιελάμβανε και την Λυκία)), he did - but then Madduwatta forced Hapalla, too, to switch loyalty to his own side.

He then bullied Pitassa into his kingdom, even closer to the Hittite heartland.

Under Tudhaliya II's successor Arnuwanda I, Madduwatta even allied with his old foe Attarisiya and invaded Alasiya.

ΥποσημειώσειςEdit

  1. Bryce, Trevor R., 'The Trojan War: Is There Truth behind the Legend?', Near Eastern Archaeology, Vol. 65, No. 3. (Sep., 2002), p. 193

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • Beckman, Gary, 1999, Hittite Diplomatic Texts, 2nd ed. Scholars Press, Atlanta.
  • Bryce, T., 1998, The Kingdom of the Hittites
  • Drews, R., 1993, The End of the Bronze Age
  • James, Peter, 1995, The Sunken Kingdom. Jonathan Cape, London. Introduction.
  • Gurney, O. R., 1991, The Hittites
  • Lowell, Ian Russell, Annals of Mursili - years 1 to 8
  • Macqueen, J.G., 1996, The Hittites
  • Singer, Itamar, 2002, Hittite Prayers. Scholars Press, Atlanta.

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)